شما توهم دارید!! حرف‌های نگفته ماجرای فروریختن ساختمان متروپل آبادان – فایل صوتی

فیلم لحظه پایین آمدن دختر شجاع آبادانی از داربست ساختمان در حال ریزش متروپل

فیلم کتک زدن شهردار آبادان و فرار او پس از فروریختن برج دوقلوی متروپل + فیلم هولناک لحظه فروریختن برج متروپل آبادان

مادر حلالم کن! فیلم ارسالی نیروی امدادی در زیر آوار ساختمان متروپل آبادان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)