فیلم کتک زدن شهردار آبادان و فرار او پس از فروریختن برج دوقلوی متروپل + فیلم هولناک لحظه فروریختن برج متروپل آبادان

لحظه مرگبار فروریختن ساختمان متروپل آبادان روی سر رهگذران و خودروها، از یک دوربین مداربسته + فیلمهایی در این رابطه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)