بایگانی

صدارت- یهود، کدام یهود؟ اسلام، کدام اسلام؟ مسیحیت، کدام مسیحیت؟ 

صدارت- سرنوشت محتوم آپارتاید! شباهت‌های افریقای جنوبی و اسرائیل

صدارت: پاسخ به چند هموطن عزیز: آیا «حقوق بشری وجود نداره همه ش دروغه»؟ «ای کاش…»! نقد و نگرشی دیگر

خامنه‌ای، جنگ غزه و مهندسی نمایش انتخابات

صدارت: در جنگ اسراییل و فلسطین من باید از کدامیک جانبداری بکنم؟

بررسی استراتژی حماس

زندگی فلسطینیان اهمیت دارد: مصاحبه باتلر در مورد ژنوسید در غزه

صدارت: دلیلِ کاهشِ جوشش، پذیرشِ پهلوی‌ها! پذیرشِ اسرائیل‌ها، دلیلِ سکونِ جنبش!

فلسطین و اسرائیل: استراتژی و وظایف ما

رمزگشایی از معنای «عمق استراتژیک» در ادبیات فاشیسم دینی

ایران‌زمین، مردم و کوبیدن سر مار

بحران فلسطین، مردم ایران و هوشیاری ملی

ما مردم جهان دیگر تحمل نمی‌کنیم!

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

حفظ نظام: «اوجب واجبات!»

سیاست ما، عین روحانیت ما(داستان روحانیت) داستان ششم

موانع صلحِ فلسطین−اسرائیل

صدارت: انرژیِ مثبتِ حق‌وندی!

صدارت: فلسطین یا اسرائیل!؟ باحجاب یا بی‌حجاب!؟

ستون دود بر فراز ساختمانی در غزه پس از حمله اسرائیل، ۷ اکتبر ــ عکس: MAHMUD HAMS / AFP

مسئله فلسطین و چپ

صدارت: راه حل فلسطین و اسرائیل(بحث صوتی/تصویری): یک کشور! و نه دو کشور!

آتش بس در جنگ فلسطین اسرائیل یک خواست فمینیستی است

فوتبالیست‌های مسلمان به‌دلیل پست‌های مربوط به فلسطین با واکنش شدید و محرومیت روبرو شده‌اند

صدارت: وظیفه و تکلیف من در رابطه با خشونت‌ها

آتش‌افروزی در منطقه چرا؟

راه مبارزه، هدف مبارزه ـ یادداشتی درباره حماس

ایرانیان، اسرائیل و فرهنگ استبدادزده

درخواست فوری اتحادیه‌های کارگری فلسطینی: به همه همدستی‌ها پایان دهید، تسلیح اسرائیل را متوقف کنی …

“قتل عام وحشتناک”؛ موج کشتار شهروندان فلسطینی در نوار غزه همچنان ادامه دارد!

اسراییل چگونه مقاومت دموکراتیک فلسطین را سرکوب کرد؟