بایگانی

چهل‌و‌ششمین جشنواره‌ی جهانی فیلم تورنتو

فلسطینی‌های عاصی و اسراییلی‌های سرخورده

گفتاری درباره‌ی فلسطین، اسراییل و سوسیالیسم

مردم غزه بهاى جنگ نهان و آشکار حکومت‌های اسرائیل و ایران را می‌پردازند!

فلسطین: چه می‌توان کرد؟

اعتصاب سراسری در فلسطین و برخی مناطق اشغالی

در اعتراض به برداشته شدن بنر: بیانیه حمایت دانشجویان انستیتو پیتس تسوارت هلند از فلسطین

اعتراض صنفی اهالی رسانه: از غزه تا کابل روزنامه‌نگاران را قربانی جنگ‌افروزی نکنید

نه به جنگ و خون‌ریزی و کشتار مردم بی‌گناه؛ نه به فاجعهٔ کشتار مکرر مردم ستم‌دیده و قهرمان فلسطین

فاز جدید بحران و جنگ در فلسطین اشغالی، آیا راه چاره‌ای وجود دارد؟

رهایی از دو گانه‌ی صهیونیسم و آخوندیسم / کورش عرفانی، ۲۴ اردیبهشت

ساختار «راسیستی یا نژادپرستانه»ی دور باطل جنگ اسراییل/فلسطین!

مردم فلسطین را در برابر نژادپرستی دولت اسرائیل تنها نگذاریم!

جنگ دولت و ارتش اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع فلسطین را محکوم کنیم!

«رنج فلسطین را با جمهوری اسلامی پیوند نزنیم»

همدلی پلیدانه؛ دورویی اسرائیل در همبستگی با کردها

حق بازگشت، کلیدِ صلح در فلسطین

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

حکومت اسلام با حکومت مسلمان ها چه فرقی دارد؟!

لیئا تسیمل: وکیلی خشمگین و کماکان امیدوار

https://www.akhbar-rooz.com/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6/

چه کسانی از تخریب اموال عمومی در اعتراضات مردمی سود می برند؟

شبکه انتقال پول مردم ایران

رهایی ملی با رهایی زنان در پیوند است

زنانِ برخاسته

انتخاب مجدد ” نتانیاهو ” و پیام انتخابات پارلمانی اسراییل به کشورهای منطقه و جهان

ایراد‌های «بنی‌اسرائیلی» ترامپ و ترامپیست‌های وطنی

پشتیبانی از برقراری صلحی پایدار: اهدای جایزه حقوق بشری جمهوری فرانسه به دو سازمان فلسطینی و اسرائی …

سرزمین موعود؛ حق و جبر تاریخی

دومین ویژه‌نامه آذفمینا به مناسبت ۲۵ نوامبر منتشر شد؛ جنبش زنان فلسطین

۲۵ سازمان غیر دولتی از دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی خواستند تحقیقات درباره‌ی فلسطین را آغاز ک …