بایگانی

آزادی تشکل‌های کارگری و توسعه کسب و کار: توازن قدرت، هدف اصلی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری

ضرورت تعریف پروفشن‌ها و روشن کردن ابهامات پیرامون فعالیت آنها: سازمان نظام معلمی، سندیکا نیست

گسترش فشارهای امنیتی بر اعتراضات معلمان: لزوم باز اندیشی در استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

“تحلیل‌گری” و “ائتلاف‌سازی”: لازمه کنشگری در شرایط محیطی پرمخاطره‌

آنچه که باید کنشگران مدنی – صنفی بدانند: ویژگی کنشگری آگاهانه، بازی در نقش‌های مختلف است

واکاوی اعتراضات صنفی معلمان در ۲۲ آذر ماه: پایداری کنشگری مدنی، در گرو داشتن نقشه راه است

اصلاح قانون کار با حمله به ماده ۴۱: ردپای موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین در طرح پیشنهادی

بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی پرستاران: انجمن پرستاری ایران و حاشیه‌نشینی در پیگیری مطالبات صنفی

بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی پرستاران: خانه پرستار؛ حزبی که تریبون صنفی شد

نظام پرستاری، اما و اگرهای نمایندگی مطالبات پرستاران: بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی پرستاران

در نشست مجازی فعالان صنفی معلمان و کارگران چه گذشت: احیای مجامع عمومی الویت سازمان‌یابی تشکل‌های …

آنچه باید درباره راه‌اندازی یک «کمپین کارگری» بدانیم!

اعتراضات کارگری و حق دسترسی به اینترنت: دفاع از حداقل‌ها برای طرح مطالبات

از سندیکای فلزکارمکانیک تا شورای سازماندهی: کارگران پروژه‌ای‌، در جستجوی نمایندگان واقعی

تحلیل اعتراض کارگران پروژه‌ای نفت یک هفته پس از شروع اعتصاب‌های سراسری: نفتی‌ها، می‌دانند چه می …

«خون‌نامه پرستاران» به بیش از ۷ هزار امضاء رسید – کارزاری هشدارآمیز خطاب به سران قوا

جای خالیِ کارزاری برای لغو “قراردادهای موقت”

پرونده‌ای بزرگ علیه ایران: نقض مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار

نقد و بررسی قوانین و مقررات ناظر: محدودیت‌های حق آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران (بخش دوم)

نقد و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر تشکل‌های کارگری در ایران: محدودیت‌های حق تاسیس انجمن‌ها و اتح …

بررسی وضعیت انجمن‌های صنفی کارگران: از تاسیس تا انحلال زیر سایه سنگین دولت

بررسی وضعیت انجمن‌های صنفی کارگران: تلخ و شیرین‌های تشکیلاتی که می‌خواست جایگزین سندیکا باشد.

چرخه اعتراض کارگری – قسمت سوم

چرخه اعتراض کارگری – قسمت دوم

بررسی وضعیت تشکل‌های کارگری در ایران: این جستار؛ شوراهای اسلامی کار – “انحصارتشکیلاتی یا بدیلی ب …

چرخه اعتراض کارگری – قسمت اول

مجمع عالی نمایندگان کارگران مانع دیگری برای سازمان یابی مستقل کارگران – بخش دوم

مجمع عالی نمایندگان کارگران، تشکلی دیگر در ساختار قدرت سیاسی ایران – بخش اول

بررسی سازوکار تشکیلاتی خانه کارگر: قسمت دوم از مجموعه گزارش تحلیلی خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قد …

خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قدرت ایران: بخش اول – بررسی وضعیت فعالیت خانه کارگر از زمان تاسیس ت …