بایگانی

چهره های ماندگار- “زهرا”, یکی از پیشاهنگ های جنبش کارگران نفت ایران

مذاکرات برجام بر متن تداوم اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای

داستان هفت تپه و روستائیان ابوالفضل

تدارک مراسم محرم، در شرایط حاد کرونا همزمان با خیزش توده‌ها

گام‌هایی که به جلو برداشته می‌شوند!

ضرورت پیوند خیابان و کارخانه

خیزش خوزستان کل حکومت اسلامی را هدف گرفته است!

خیزش خوزستان، خیزش های عظیم تری را نوید می دهد!

جمهوری اسلامی عامل اصلی بحران کم آبی است!

کارگران اعتصابی صدای اعتراض اکثریت مردم ایران

استقامت، وحدت و هوشیاری رمز پیروزی نفتگران

فقر میلیونی، آن روی انباشت ثروت!

اعتصاب سراسری، مطالبات سراسری، عزم و اراده سراسری

شانه بالا انداختن روحانی در برابر خواست کارگران نفت و پتروشیمی

اعتصاب پرشکوه نفتگران و وظائف پیشارو!

زنان و مردم تحت ستم افغانستان در جستجوی رهائی

انتصاب رئیسی جلاد نشانه درماندگی رژیم اسلامی

همبستگی با اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی گسترش می‌یابد

به مناسبت جان‌باختن رفیق فرهاد شعبانی

شکست نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی: دوره تدارک اعتصابات سراسری کارگری و اعتصابات سیاسی توده ای

موقعیت رژیم جمهوری اسلامی شکننده‌تر می‌شود

کارگران نفت، ضرورت همبستگی طبقاتی

اعتصاب عمومی سیاسی تجربه‌ای با ارزش برای جنبش انقلابی در سراسر ایران

دانش آموزان هم به جرگه ی معترضین پیوسته اند

برای شکل دادن به بدیل حکومت شورایی در کردستان دست به دست هم دهیم!

سالی که نکوست از بهارش پیداست!

پیام تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت فریدە آرمان

اول ماه مه، اعلام عزم طبقه کارگر برای رهبری جامعه

سوسیالیسم تنها بدیل رهایی بخش کارگران و مردم ستمدیده

سیاست مرگ آفرین کرونایی رژیم را متوقف کنیم