بایگانی

فاجعه ای که تبعات یکسانی ندارد

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز و آغازسال ۱۳۹۹

اطلاعیه برگزاری نشست نمایندگان شش نیروی چپ و کمونیست

تحریم مضحکه انتخابات همچنان درحال گسترش است

کنفرانس امنیتی مونیخ، یا کنفرانس نا امن کردن جهان

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد نمایش یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

در گرامیداشت نیم قرن فعالیت پر افتخار کومه له

امضا کنید: انتخاب واقعی مردم در ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است

مصاحبه با ابراهیم علیزاده درباره تداوم اعتراضات توده‌ای در عراق و تعمیق بحران حکومتی

اعتراضات توده‌ای در عراق خطری برای مصالح هیأت حاکمه فاسد

چگونه امپریالیستها راه به قدرت رسیدن خمینی را هموار کردند؟

“دهه فجر” نمایش یک جعل تاریخی

دزدی و فساد در بازار نمایش انتخابات رژیم

بیانیه پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد خیزش آبان ماه ۹۸ و پیامدهای سیاسی آن

“کودتا از پایین”

تزهایی برای سازمان‌یابی هسته‌های سوسیالیستی

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد نمایش یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

در حاشیه گزارش عفو بین الملل در مورد اقدام به تجاوز به زنان در بازداشتگاه‌ها

تداوم اعتراضات در پرتو خیزش انقلابی آبان

پریشانگوئی در فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری، کابوس سرنگونی

اعترافات رژیم به یک جنایت وخروش دانشجویان ومردم معترض!

رسوائی پس از رسوائی، نشانه های آشفتگی صفوف دشمن

قهرمان تراشی برای یک سیاست شکست خورده

در ستایش پیکار شجاعانه دانشجویان در شانزدهم آذر

مردم مبارز با ترفندهای رژیم از خون عزیزان خود نخواهند گذشت

رسالت جنبش دانشجویی

آزادی دستگیرشدگان با مبارزه از خارج زندان ممکن است

کارنامه دو ماهه خیزش انقلابی در عراق

ملزومات پیروزی جنبش های اعتراضی را فراهم کنیم

پیامد افزایش بهای بنزین بر کاهش قدرت خرید مردم