بایگانی

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

عقب‌ نشینی آن‌ها و پیشرویِ ما در دوران پسا‌ “احیای برجام”

سربریده‌ی شده‌ی مونا، عصاره‌ی روابط کالایی سرمایه‌دارانه، دین، مردسالاری و ستم ملی!

جدال دو آلترناتیو: حاکمیت احزاب یا حاکمیت شورایی

دین باید از دولت جدا گردد

خیزش تهیدستان قزاقستان علیه نابرابری و استبداد سیاسی

سوسیالیسم تنها بدیل طبقه کارگر برای رهایی جامعه

قوانین ارتجاعی زنان ایران را مرعوب نخواهد کرد

دیپلماسی سرگردان “مرکز همکاری احزاب کردستان ایران”

خیابان، ساحت سیاست‌ورزیِ رادیکال و کسب هژمونیِ طبقاتی

برای آزادی زندانیان سیاسی به پا خیزیم

تشدید بحران مسکن در ایران!

شیلی، پیروزی کاندیدای چپگرا، امیدها و توهمات

لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱، مظهر تداوم سیاست‌های نئولیبرالی

به یاد خیزش دی ماه ۹۶، ده روزی که ایران را لرزاند!

افزایش یارانه ها، اسم رمز هجوم به معیشت مردم!

کمونیست ها و مذهب

جنبش پر قدرت معلمان و یاوه گویی های بلند گوهای امنیتی و تبلیغاتی رژیم

همبستگی طبقاتی، امید ما و هراس آنها

لایحه بودجه ۱۴۰۱، تشدید فشار اقتصادی بر کارگران، بازنشستگان، معلمان

مذاکرات برجام و نامیدی از حصول نتیجه

جمهوری اسلامی و معضل “سازش قهرمانانه”

حماسه‌ای که معلمان خلق کردند!

نقض حقوق بشر در روز جهانی حقوق بشر، توطئۀ تحویل دادن “جولیان آسانژ” به آمریکا

شکاف بین مردم معترض و رژیم هر روز عمیقتر میشود!

مذاکرات هسته‌ای و معضل جمهوری اسلامی

به استقبال اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان برویم

به مناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

فراخوان تحصن، اعتصاب و تجمع سراسری فرهنگیان ایران در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ آذر

مرزهای کردستان، قتلگاه کولبران

ارتجاع اسلامی را باید با تمام توان خنثی کرد!