بایگانی

سخنی در باره کشته شدن محسن فخری‌زاده کارشناس اتمی جمهوری اسلامی

هزینه تحریکات نظامی جمهوری اسلامی را مردم باید بپردازند

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان (۲۰۲۰ …

سیاست‌های جمهوری اسلامی کرونا را به فاجعه انسانی تبدیل کرده

خیزش آبان نود و هشت بخشی از تاریخ نبرد تهی دستان شهر و روستاست

برای نجات رژیم اسلامی از دست “حکمران مقتدر” نیز کاری ساخته نیست

خیزش قدرتمند تری از آبان در راه است

تکاپوی رژیم برای مقابله با اعتراضات مردم در سالگرد خیزش آبان

جنبش علیه بیکاری را به راه اندازیم

مبارزه کارگران را متحد و سراسری کنیم

ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی، انشعابی دیگر در حزب کمونیست ایران و کومه له را بر نمی‌تابد!

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له به مناسبت انتشار مباحثات درونی حزب کمونیست ایران

رمز اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی

“اگر جنبش گرسنگان بطور کامل راه بیفتد، هیچ چیز دیگر باقی نخواهد ماند”

اعتصاب هماهنگ کارگران نفت و پترو شیمی و نیرو، نماد گوشه ای از قدرت طبقه کارگر

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در رابطه با موج اعتصابات کارگری در ایران

پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شد

اعتصاب در صنایع نفت و پتروشیمی، نقطه امید طبقه کارگر ایران

رژیم هزینه خرافات مذهبی را از جان مردم می‌پردازد

چند درس از خیزش‌های انقلابی اخیر در ایران

عوامل و پیامدهای سقوط ارزش پول ایران

جمهوری اسلامی صدای ناقوس مرگش را شنیده است

بحران هسته‌ای در فاز جدید

جمهوری اسلامی، رژیمی ورشکسته در همه عرصه‌ها

بمباران شیمیایی سردشت هنوز وجدان‌های بیدار را آزار می‌دهد

افشای “عدالت خواهی ریاکارانه” توسط کارگران هفت تپه

سخنی به مناسبت ۳۱ خرداد، روز پیشمرگ کومه له

طبقه کارگر پاسخ شایسته‌ای به شورای عالی کار خواهد داد!

جمهوری اسلامی، عقب نشینی گام به گام

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر (۲۰۲۰)