بایگانی

سالی که نکوست از بهارش پیداست!

پیام تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت فریدە آرمان

اول ماه مه، اعلام عزم طبقه کارگر برای رهبری جامعه

سوسیالیسم تنها بدیل رهایی بخش کارگران و مردم ستمدیده

سیاست مرگ آفرین کرونایی رژیم را متوقف کنیم

سرنوشت دردناک پناهجویان در ترکیه

هزینه سازش جمهوری اسلامی با آمریکا

“فقط کف خیابون، بدست می آید حقمون”

موج چهارم بحران کرونا و شرایط اسفبار اقشار فرودست جامعه

آزادی خواهی کردستان در تعارض با اسلامی کردن جامعه توسط احزاب متشکل در مرکز همکاری

دوازدهم فروردین سالروز تحمیل حکومت اسلامی به مردم ایران

نباید اجازه داد رژیم ایران در واکسینه کردن رایگان مردم از خود سلب مسئولیت کند

نقطه پایانی بر این فقر وفلاکت باید گذاشت

بحران لبنان، تداوم اعتراضات و بن بست نظام سیاسی

اعتراض علیه رژیم؛ این بار در گنبد کاووس

گزارش برگزاری پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی در فاز سازش قهرمانانه

پیام های نوروزی سران رژیم نمونه وقاحت بی حد و مرز

حرکت به سوی نظامی گری در ساختار سیاسی رژیم!

سال نو را با دلی پر از امید به پیروزی آغاز می کنیم

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز و ‌آغاز سال ۱۴۰۰ شمسی

به یاد رفقای جانباخته گردان شوان

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰

جنبش کارگری سیمای رزمنده تری به خود می گیرد

تهاجم شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد را باید در هم شکست!

اعتراف به نقش ارتش در سرکوب خیزشهای توده ای در ایران

کشتار و زندانِ دگر اندیشان، رژیم را نجات نخواهد

به مقابله با اشکال خشونت بر زنان برخیزیم

مبارزات زنان و مردانِ بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی ادامه دارد

به پیشواز روز جهانی زن