بایگانی

جمهوری اسلامی فرزندخوانده جماهیر شوروی

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

دولت‌ها با کرونا چه کردند؟

ویروس کرونا، سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی!

رد پای جمهوری اسلامی در تشدید خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی

جمهوری اسلامی، بی کفایت و کینه توز

جمهوری اسلامی نپذیرفت به مجازات افراد به دلیل داشتن روابط همجنسگرایانه پایان دهد

تحلیلی بر آینده سیاسی ایران ، احمق بر احمق تر پیروز است

جمهوری اسلامی عامل اصلی گسترش ویروس کرونا

جمهوری اسلامی، یک حکومت غیر قانونی است

رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است! اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

اتحاد اپوزسین برای سرنگونی جمهوری اسلامی

ساختار حقوقی و حقیقی حکومت جمهوری اسلامی

ظهور رژیمِ وحشت

کارنامه دوماهه نظام کودک‌کش

پرویز صداقت در نشست «ایدئولوژی پنهان شهر و حذف صدای مستأجران» مطرح کرد: اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی، …

“دهه فجر” نمایش یک جعل تاریخی

نامه مشترک ۱۳ سازمان حقوق بشری و جامعه مدنی به شورای اتحادیه اروپا در ارتباط با استفاده فزاینده و ن …

فقه حکومتی ولایت فقیه،فقه سنتی؛اجتهاد در مقابل نص!

در صورت توطئه!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه دی ماه)

چگونه آمریکا جمهوری اسلامی را فریب داد و به دام انداخت؟

آخوندهای شیطانی!

جمهوری اسلامی و آمریكا منفعتی در براه انداختن جنگ ندارند

مانور ضد اغتشاشات واقعی حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از تظاهرات اعتراضی تحمیلی

جذب و دفع نیروها در رویاروئی با جمهوری اسلامی

خط ترمز قطار جمهوری اسلامی

خیزشی که لرزه مرگ بر اندام جمهوری اسلامی انداخت

حاکمان جمهوری اسلامی در تامین امنیت هم ناتوانند

هپکو، تابلوی بی لیاقتی جمهوری اسلامی