بایگانی

فقه حکومتی ولایت فقیه،فقه سنتی؛اجتها در مقابل نص!

در صورت توطئه!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه دی ماه)

چگونه آمریکا جمهوری اسلامی را فریب داد و به دام انداخت؟

آخوندهای شیطانی!

جمهوری اسلامی و آمریکا منفعتی در براه انداختن جنگ ندارند

مانور ضد اغتشاشات واقعی حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از تظاهرات اعتراضی تحمیلی

جذب و دفع نیروها در رویاروئی با جمهوری اسلامی

خط ترمز قطار جمهوری اسلامی

خیزشی که لرزه مرگ بر اندام جمهوری اسلامی انداخت

حاکمان جمهوری اسلامی در تامین امنیت هم ناتوانند

هپکو، تابلوی بی لیاقتی جمهوری اسلامی

دو خصوصیت بارز جمهوری اسلامی: “کارگر ستیزی و زن ستیزی توامان” هنوز حرف اول را می‌زند

رانت آموزشی تحت حکومت

حتی همسر جنتی هم هیچگاه از محل دفن فرزند سیاسی‌اش آگاه نشد

چرا فساد در جمهوری اسلامی ساختاریست؟

جمهوری اسلامی در سراشیب فروپاشی

نامه سرگشاده به خانم Erna Solberg نخست وزیر نروژ

چهل سال امید بر باد رفته؛ دلایل سقوط محمد رضا شاه

متحدین بالقوه در گذر از جمهوری اسلامی

تجربه‌ی پرسه‌زنی در شهرهای ایدئولوژیک

انقلاب یا تحول، مسئله این است

استراتژی جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا

گفت و شنودی با یک دوست ؛ شرط حمایت از “نسرین ستوده”ها چیست؟

شرایط کنونی و گذر از جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند!

قصه‌ها و غصه‌ها در جمهوری اسلامی

نقدی بر تبلیغات وسیع سینمایی جمهوری اسلامی بر علیه بلوچ‌ها

جمهوری اسلامی و آمریکا، تام و جری

نه به جنگ علیه مردم و کشور ایران، آری به عملیات نظامی‌ علیه نظام جمهوری اسلامی