بایگانی

جمهوری اسلامی، رژیمی ورشکسته در همه عرصه‌ها

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه فساد و دزدی – گفت‌وگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی

تقابل امکان‌ها

شلاق زدن کارگر، با فریاد نابود باد حکومت اسلامی جواب می‌گیرد

جمهوری اسلامی و دو راهی کاذب “نان یا جان”

تار موی زنان از نظر حکومت

جمهوری اسلامی، عقب نشینی گام به گام

چرا جمهوری اسلامی این چنین از جنبش معلمان می ترسد؟

ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد

دوراهی کاذب جان یا نان در جمهوری اسلامی

به مناسبت ستم های جدید جمهوری اسلامی ایران بر بهائیان

کدام بحران: کرونا یا پوپولیسم؟

حکومت اسلامی کابوسی است که مردم ایران می‌کوشند از آن بیرون بیایند

از بحرانی به بحران دیگر: چشم‌اندازهایی از دلِ کرونا

میر نوروزی

چه اندازه هزینه برای سرعقل آمدن دولت و حاکمان جمهوری اسلامی کافیست؟ این شرایط نیازمند تغییر است!

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

دولت‌ها با کرونا چه کردند؟

ویروس کرونا، سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی!

رد پای جمهوری اسلامی در تشدید خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی

جمهوری اسلامی، بی کفایت و کینه توز

جمهوری اسلامی نپذیرفت به مجازات افراد به دلیل داشتن روابط همجنسگرایانه پایان دهد

تحلیلی بر آینده سیاسی ایران ، احمق بر احمق تر پیروز است

جمهوری اسلامی عامل اصلی گسترش ویروس کرونا

جمهوری اسلامی، یک حکومت غیر قانونی است

رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است! اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

اتحاد اپوزسین برای سرنگونی جمهوری اسلامی

ساختار حقوقی و حقیقی حکومت جمهوری اسلامی

ظهور رژیمِ وحشت

کارنامه دوماهه نظام کودک‌کش