بایگانی

بحران در بالا و پائین و خروج از حکومت اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه شناس طرفدار محیط زیست را کشت

جامعه ایران از اسلام دور می‌شود

بیانیه ۱۶ اصلاح طلب دروغگو

ایران؛ اتحاد اصلاح طلبان و اصولگرایان علیه مردم

انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی

هرمنوتیک واژگونه مجتهد شبستری

هوش مصنوعی، چالشی تازه در فلسفه و جامعه شناسی

فلسفه در ایران و سقوط اسلامی

نواندیشان دینی، مدافعان اسلام استعماری

درماندگی روشنفکران در برابر دین و تروریسم اسلامی

اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسم

اسلام، عامل انحطاط

پریشان‌گویی آقای سروش درباره مرگ مریم میرزاخانی

خامنه‌ای و استالین، دو مستبد بیمار

قدرت سیاسی ایران در آشوب

ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن

پوپولیسم، روانپریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ

انتخابات فرانسه، خوش‌بینی یا بن‌بست؟

نواندیشان دینی، مبلغ خرافات و علیه مدرنیته

«نقد نقش نواندیشان دینی در جامعه ایران»

تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه

قرآن، مبلغ پیام تورات

پیشنهاد جلال ایجادی به عبدالکریم سروش

آلودگی هوا

آلودگی هوا و ریزگردها، مسئولیت سیاسیون و روشنفکران

تکنولوژی اینترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران و عربستان

قرآن همان تورات است

آدونیس، اسلام و تراژدی نیندیشیدن

منابع طبیعی در جهان و ایران و زندگی قسطی