بایگانی

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

«اسلاموفیل»های ایرانی کیستند؟

حکومت اسلامی مسئول اصلی بحران اتمی و منطقه‌ای

جامعه بیمار از دین اسلام

ناکارآیی تئوری کارل مارکس

اسلام، سقوط ارزش های انسانی

بحران در بالا و پائین و خروج از حکومت اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه شناس طرفدار محیط زیست را کشت

جامعه ایران از اسلام دور می‌شود

بیانیه ۱۶ اصلاح طلب دروغگو

ایران؛ اتحاد اصلاح طلبان و اصولگرایان علیه مردم

انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی

هرمنوتیک واژگونه مجتهد شبستری

هوش مصنوعی، چالشی تازه در فلسفه و جامعه شناسی

فلسفه در ایران و سقوط اسلامی

نواندیشان دینی، مدافعان اسلام استعماری

درماندگی روشنفکران در برابر دین و تروریسم اسلامی

اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسم

اسلام، عامل انحطاط

پریشان‌گویی آقای سروش درباره مرگ مریم میرزاخانی

خامنه‌ای و استالین، دو مستبد بیمار

قدرت سیاسی ایران در آشوب

ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن

پوپولیسم، روانپریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ

انتخابات فرانسه، خوش‌بینی یا بن‌بست؟

نواندیشان دینی، مبلغ خرافات و علیه مدرنیته

«نقد نقش نواندیشان دینی در جامعه ایران»

تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه

قرآن، مبلغ پیام تورات

پیشنهاد جلال ایجادی به عبدالکریم سروش