بایگانی

نواندیشان دینی، مدافعان اسلام استعماری

درماندگی روشنفکران در برابر دین و تروریسم اسلامی

اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسم

اسلام، عامل انحطاط

پریشان‌گویی آقای سروش درباره مرگ مریم میرزاخانی

خامنه‌ای و استالین، دو مستبد بیمار

قدرت سیاسی ایران در آشوب

ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن

پوپولیسم، روانپریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ

انتخابات فرانسه، خوش‌بینی یا بن‌بست؟

نواندیشان دینی، مبلغ خرافات و علیه مدرنیته

«نقد نقش نواندیشان دینی در جامعه ایران»

تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه

قرآن، مبلغ پیام تورات

پیشنهاد جلال ایجادی به عبدالکریم سروش

آلودگی هوا

آلودگی هوا و ریزگردها، مسئولیت سیاسیون و روشنفکران

تکنولوژی اینترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران و عربستان

قرآن همان تورات است

آدونیس، اسلام و تراژدی نیندیشیدن

منابع طبیعی در جهان و ایران و زندگی قسطی

جامعه ترس و نقش تروریسم اسلامی

پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش دوم)

پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش یکم)

فلسفه، معنای زندگی و ارزش های اخلاقی

قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش هفتم)

قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش ششم)

قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش چهارم)

قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش سوم)

قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم)