بایگانی

صدارت: بازجوی خوب! بازجوی بد! اسارت مردم در زندان خودساخته بد و بدتر!

صدارت- پایان «انتخابات» و ابتکار تدبیرهای لازم برای کوتاه‌تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم

جهان صنعت: نیمی از مردم خبر ندارند که چه انتخاباتی قرار است برگزار شود!

جهان صنعت: نیمی از مردم خبر ندارند که چه انتخاباتی قرار است برگزار شود!

تحریم انتخابات برای فردائی بهتر

تحریم انتخابات ۱۴۰۲- مصاحبه جهانگیر گلزار با علی صدارت درتلوزیون سپیده استقلال و آزادی

 تحریم انتخابات پیش رو و تبدیل آن به یک حرکت نافرمانی مدنی

در کردستان با تحریم انتخابات, ۱۱ اسفند را به صحنه ی پرشور انقلاب تبدیل خواهیم کرد

تحریم انتخابات برای فردائی بهتر!

صدارت- خانه‌نشینی و تحریم خیابان‌ها در روز «انتخابات»، رای‌گیری واقعی برای رفراندوم مشروعیت رژی …

اعتراف یک روزنامه حکومتی به بیهودگی انتخابات در ایران

اعتراف یک روزنامه حکومتی به بیهودگی انتخابات در ایران

بدیل استبداد شوید نه مشاور استبداد 

هدف اصلی طرح رژیم ولایت فقیه در تحقیر مردم و هدف‌های ناشی از آن

انتخابات 1400

انتخابات ۱۴۰۰ و گام دوم جمهوری اسلامی

نامه‌ای از مریم اکبری منفرد؛ این صدای من است از پشت میله‌های زندان سمنان

مردم متحد شکست نمی خورند!

از حکومت اسلامی ایران ناراضی هستیم و رأی نمی‌دهیم بخاطر: چهل و دو سال دزدی، فساد، اختلاس… 

صدای تحریم شما را شنیدم

زنان و #انتخابات۱۴۰۰

مادران دادخواه و انتخابات ۱۴۰۰ حکومت اسلامی

خطاب به قشر خاکستری، رأی دادن: فریضه‌ای دینی، امری دمکراتیک، یا هیچکدام؟ مسئله این است!

بیانیه‌ی ۱۱۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی «نه»ی ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی

نفی «انتخابات» گامی کوچک ولی ضروری برای تقویت میدان‌های واقعیِ مبارزه‌

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

پیام مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم “انتخابات”

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به ملت ایران: بجای رفتن به پای صندوق‌های خواری، رای متین خود را به مخالف …

مناظره “نامزدهای ریاست جمهوری” اعلام ورشکستکی به تقصیر نظام ولایت فقیه  

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

بیانیه مشترک ٢۳ نهاد چپ و دمکراتیک: نه به نمایش رسوای ”انتخابات”!

«پایان یک توهم»

یکی از اعضای هیئت مرگ، نامزد رهبر برای انتخابات نمایشی ریاست جمهوری!

با یک همبستگی ملی در انتخابات فرمایشی حکومت غیرمردمی شرکت نکنیم!

نامه آتنا دائمی از زندان رشت؛ انتخابات پیش روست، ما را تبعید کردند تا آنچه را که باید نگوییم