بایگانی

بدیل استبداد شوید نه مشاور استبداد 

هدف اصلی طرح رژیم ولایت فقیه در تحقیر مردم و هدف‌های ناشی از آن

انتخابات 1400

انتخابات ۱۴۰۰ و گام دوم جمهوری اسلامی

نامه‌ای از مریم اکبری منفرد؛ این صدای من است از پشت میله‌های زندان سمنان

مردم متحد شکست نمی خورند!

از حکومت اسلامی ایران ناراضی هستیم و رأی نمی‌دهیم بخاطر: چهل و دو سال دزدی، فساد، اختلاس… 

صدای تحریم شما را شنیدم

زنان و #انتخابات۱۴۰۰

مادران دادخواه و انتخابات ۱۴۰۰ حکومت اسلامی

خطاب به قشر خاکستری، رأی دادن: فریضه‌ای دینی، امری دمکراتیک، یا هیچکدام؟ مسئله این است!

بیانیه‌ی ۱۱۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی «نه»ی ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی

نفی «انتخابات» گامی کوچک ولی ضروری برای تقویت میدان‌های واقعیِ مبارزه‌

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

پیام مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم “انتخابات”

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به ملت ایران: بجای رفتن به پای صندوق‌های خواری، رای متین خود را به مخالف …

مناظره “نامزدهای ریاست جمهوری” اعلام ورشکستکی به تقصیر نظام ولایت فقیه  

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

بیانیه مشترک ٢۳ نهاد چپ و دمکراتیک: نه به نمایش رسوای ”انتخابات”!

«پایان یک توهم»

یکی از اعضای هیئت مرگ، نامزد رهبر برای انتخابات نمایشی ریاست جمهوری!

با یک همبستگی ملی در انتخابات فرمایشی حکومت غیرمردمی شرکت نکنیم!

نامه آتنا دائمی از زندان رشت؛ انتخابات پیش روست، ما را تبعید کردند تا آنچه را که باید نگوییم

از زندانِ اختر: رمزگشاییِ فوریِ یک پیام

روز رای‌گیری را به مبارزه علیه انتخابات فرمایشی تبدیل کنیم

نمایش  انتصابات خرداد ۱۴۰۰ رژیم اسلامی ایران را رسوا کنیم!

انتخابات ۱۴۰۰ ، ابراهیم رئیسی رکورددار اعدام کاندیدای محبوب علی خامنه‌ای

انتخابات ۱۴۰۰؛ ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری با کوله‌باری از تجربه اعدام و شکنجه

نه به #انتخابات‌۱۴۰۰ – طرحی از ایمان رضایی

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

جنبش تحریم انتخابات!   

با اعتراض، نمایش ریاست جمهوری را رسواتر کنیم

۱۵۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در داخل و خارج از کشور: خواستار «تحریم انتخابات نمایشی و فرمایش …

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره بیانیه ۱۵۰ نفره کنشگران داخل و خارج کشور درباره تحریم انتخا …

جنجال “طوفان در فنجان” بر سر کنفرانس احزاب و سازمان‌های اتنیکی