بایگانی

شکست نمایش انتخاباتی رژیم را به فرصتی برای پیشروی تبدیل کنیم

میزان مشارکت در نمایش دوم اسفند ۱۳.۴۲% بوده است

نگرشی نو به استراتژی تحریم انتخابات؛ خیر! ولی مشروط

رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی

ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»

انتخابات: از بزکِ بحران به بحرانِ بزک

چند گفت‌وگو از مهرداد درویش‌پور در تحریم انتخابات

در تحریم انتخابات

امضا کنید: تحریم انتخابات، شکل موثری برای ابراز اعتراض سیاسی است

اعلام “جهاد عمومی” گام بعدی رژیم، توبه و التماس است!

نوشته پدر پویا بختیاری در مورد شرکت در انتخابات

صدارت :آخرین گفتگوها با هموطنان، قبل از تحریم خیابانها برای تحریم انتخابات۲اسفند

تحریم مضحکه انتخابات همچنان درحال گسترش است

امضا کنید: تحریم و نفی انتخابات، پیمان مردم ایران با شهدا به ویژه شهدای قیام اخیر است

تحریم «انتخابات» و تلخکامی فرخ نگهدار!

دو روز مانده به نمایش دوم اسفند!

امضا کنید: نه به انتخابات!

۱۷ زندانی سیاسی کُرد با انتشار بیانیه‌ای خواهان تحریم انتخابات شدند

امضا کنید: «نه» به انتخابات نمایشی

انتخابات و موافقین، مخالفین و نیروهای آشفته رای

صدارت -جنبش تحریم انتخابات فراگیرتر میشود، در ساعات آخر مهلت رای‌گیری، در جنگ روانی رژیم شکست نخور …

رای دادن یعنی تداوم و تائید فقر و تبعیض، فساد و زندان و سرکوب و رونق چوبه های دار و اعدام و ترویج ترو …

دوازده زندانی سیاسی زن زندان اوین: تحریم و نفی انتخابات پیمان مردم ایران با شهدا به ویژه شهدای قیام …

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد نمایش یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

بیانیه‌ی «دانشجویان متحد» پیرامون انتخابات مجلس یازدهم

علی صدارت

صدارت : شرکت در هر گونه اجتماعات و راهپیمایی‌های رژیم‌فرموده، به مشروعیت یافتن رژیم منجر می‌گردد

رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است! اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

صدارت : درس‌های تجربه برای جنبش مردم ایران

رای مردم: حکومت اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم!

امضا کنید: صندوق رأی باید برای تعیین کل ساختار سیاسی و قانون اساسی ایران باشد