ما زنان چپ محبوس در زندان اوین
بدیهی است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده و نمی‌کنیم.

چرا که:
_ این قبیل انتخابات تلاشی است مذبوحانه برای نجات حکومتی مستاصل که دیگر مشروعیت خود را از دست داده است.

_ کاندیداهای انتخاباتی به مانند هر دوره دیگر نماد پوسیدگی این رژیم فاشیستی هستند.

_ این انتخابات به مانند هر انتخابات دیگر در نظام‌های سرمایه داری به این معناست که تنها زمانی به مردم “حق انتخاب” داده می‌شود که از میان ستمگران یکی را “انتخاب” کنند تا برای چند سال دیگر نظم مستقر ارتجاعی را تداوم بخشند.

_ ما معتقدیم رهایی نه از طریق صندوق‌های رای بلکه فقط به دستان خودمان، و از طریق مبارزه‌ی آگاهانه علیه هر شکلی از استثمار، ستم و تبعیض میسر است.

آنیشا اسداللهی
ریحانه انصاری‌نژاد
هستی امیری
گلرخ ایرایی
ناهید تقوی
ناهید خداجو
نسرین خضری جوادی
فرح نساجی
مریم یحیوی

#رای_بی_رای
#کف_خیابان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)