بایگانی

استراتژی نهادهای صنفی و مدنی در برابر روایت‌های زهرآگین و سمی

کنشگران صنفی و مدنی، وضعیت جنبش معلمان را بررسی کردند: کنش جمعی پیشرو اما شکننده و آسیب‌پذیر

ما این‌گونه آمازون را شکست دادیم – “از روایت شخصی تا ساختن رویای مشترک”

مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۰

هنر کنشگران مدنی و صنفی: تدوین استراتژیِ کارآمد و هدفمند است

کنشگری در شرایط محیطی پرمخاطره؛ چرا در کارزارهای مدنی و صنفی “تجزیه و تحلیل ذینفعان” مهم است!

بررسی حواشی پیرامون فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران: فعالیت صنفی و چالش «شیوه اداره نامطلو …

چرا زنان باید به تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی بپیوندند؟

آزادی تشکل‌های کارگری و توسعه کسب و کار: توازن قدرت، هدف اصلی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری

ضرورت تعریف پروفشن‌ها و روشن کردن ابهامات پیرامون فعالیت آنها: سازمان نظام معلمی، سندیکا نیست

گسترش فشارهای امنیتی بر اعتراضات معلمان: لزوم باز اندیشی در استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

“تحلیل‌گری” و “ائتلاف‌سازی”: لازمه کنشگری در شرایط محیطی پرمخاطره‌

آنچه که باید کنشگران مدنی – صنفی بدانند: ویژگی کنشگری آگاهانه، بازی در نقش‌های مختلف است

شورای هماهنگی معلمان بجای رویکرد طرد، باید سیاست جذب حداکثری را در دستور کار قرار دهد: حاشیه‌های ی …

بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی پرستاران: انجمن پرستاری ایران و حاشیه‌نشینی در پیگیری مطالبات صنفی

بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی پرستاران: خانه پرستار؛ حزبی که تریبون صنفی شد