بایگانی

تظاهرات و اعتصابات موردی آغازی برای تظاهرات و اعتصابات سراسری – کورش عرفانی

اعتصاب همکاران در پتروشیمی مارون

“چوب الف”ی که حالا دست معلمان است

بزرگترین اعتصاب کارگری در اولین روز کاری ابراهیم رئیسی

ایثارگران نفت + کارکنان رسمی

نگاهی به یک قشربندی نظامی در کارکنان رسمی نفت: ایثارگران

پیام همبستگی همسر جاویدنام علی فتوحی کوهساره با اعتصاب سراسری کارگران

همسر علی فتوحی : اگر چه در آبان با گلوله پاسخ دادند اماصدای حق خاموش شدنی نیست + فیلم

اعتصاب کارگران، همبستگی سراسری برای مطالبات معیشتی یا جرقه‌ای برای تغییرات بنیادین؟

تاریخ اعتصابات کارگری در ایران / از اعتصاب قفقاز تا کارگران نفت

کارکنان رسمی نفت

چرا کارکنان رسمی نفت به اتحاد با غیررسمی‌ها نیاز دارند؟

اتحاد شرط بقا، فارغ از جغرافیا

برنامه ویژه شماره [۱۶۴] – آغاز موج جدید اعتراضات از طریق اعتصابات سراسری – کورش عرفانی

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز و ‌آغاز سال ۱۴۰۰ شمسی

بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا درباره اعتصابات در ایران