🌐بیانیه شماره ۵🌐

⭕️ پیش کسوتان حق طلب صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، مطابق فراخوان هایی که توسط این سازمان و احزاب اتنیکی متحدش و گروه های سندیکایی کوچک متشکله در هر یونیت پالایشی برای احقاق حق خود روز سوم دی ماه ، در هم صدایی با مردم برابری طلب ایران فدرال ،در مکانهای از قبل اعلام شده حضور بهم رساندند که با برخورد اهانت آمیز نیروهای امنیتی بی خرد و قرون وسطایی رژیم آپارتاید مواجه شدند که اجازه برگزاری تجمع را ندادند ، اینک ما اندرزنامه ای نداریم که به این وحوش کوته فکر بدهیم بلکه تحدید می کنیم  بزودی طی اقدامات بعدی شریان اقتصاد نفتی شما را بسته و دیکتاتور وقیحتان را به زانو در می آوریم تا برای هژمونی آپارتاید در جهان درس عبرت شوید ، اینک ما دولت مردمی هستیم که در پالایشگاه ها و سایت های نفتی و گازی شما به کرسی قدرت نشسته ایم و مانند شکارچی که با شکار خود بازی می کند ، مشغول بازی با طعمه ی حقیر خود هستیم تا گردنتان را مقابل زنان و زحمتکشان ایران فدرال خم کنیم و از خاک وطن اخراجتان کنیم ، تنها اندرز ما به شما این می‌تواند باشد که از هم اکنون به دنبال زدن کمپ در بیابان های عراق باشید.

پنجم دی ماه ۱۴۰۱
🔻فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

#نفت #عسلویه #ژن_ژیان_ئازادی #تحریر_الأحواز  #بیانیه #مرگ_بر_آپارتاید #مرگ_بر_شوونیسم

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)