بایگانی

از جنگ سرد تا صلحِ داغ

اوکراین و جنگ جهانی سوم

اسلاوی ژیژک: فاکتور ایکس، «دینگ یا چیز مطلق» و «تُهیگی»! (ترجمه‌ی ویدئو صوتی)

احساس شرم اسرایٔیلی ها نسبت به عملکرد دولت اسرایٔیل: اسلاوی ژیژک ـ ترجمه دکتر کورش عرفانی. ۲۸- اردی …

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

the Lacanian Real – امر واقع لکانی

کروناویروس و اعاده حیثیت از تولستوی : نظارت و تنبیه، بله لطفاً!

اپیدمی‌ها همانند جنگ‌ها می‌توانند تا سال‌ها ادامه یابند

پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد

علیه اخاذی مضاعف؛ پناهجویان به مثابه تهدید و فرصت توامان

بزرگ‌ترین تهدید کرونا بازگشت به اصل خشونت‌آمیز بقا نیست بازگشت به بربریت با چهره انسانی

اپیدمی کرونا: پایان جهان آنگونه که ما آن را می‌شناسیم

بن‌بست سیستم: جوکر به طرز هنرمندانه‌ای بیماری‌های جهان مدرن را تشخیص می‌دهد

خیانت چپ‌گراهایِ اروپایی به کُردها

ابله و دیوانه

اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!

مصائب فیلسوف بودن، خاصه در این موج گرما …….. طبیعت امری «غیرطبیعی» است

دوزخ در بهشت

سال رویاهایِ خطرناک

چگونه می‌توان از نو آغاز کرد

نوشته‌های ژیژک دربارۀ اسلام اصلاً چپ‌‌گرایانه نیست

سیاست «ویران‌گری»، جایگزین جدید «انقلابی‌گری»!

اسلاوی ژیژک: به پناهجویان نباید نگاه ترحم‌آمیز یا رمانتیک داشت

ژیژک: بعضی وقت‌ها باید از ارادۀ اکثریت تخطی کرد

ژیژک: بعضی وقت‌ها باید از ارادۀ اکثریت تخطی کرد

آیا خروج انگلیس می تواند چپ جدیدی را وارد سیاست چپ کند؟

دانشگاه؛ حل مشکل «طفولیت ما ایرانیها» یا شناسایی همه صداها؟

سایه‌‌ی هگل بر سر ژیژک – نگاهی به کتاب «کم‌تر از هیچ»

ناانسان

ژیژک‌خوانی در تهران