نوشته اسلاوی ژیژک
ترجمه مهدی سلیمی

توضیحی بر چاپ دوم کتاب:

کتاب «امر واقع لاکانی» برای اولین بار در سال ۹۰ در قالب کتاب‌های کوچک «پرتاب‌های فکر» توسط نشر امید صبا منتشر شد و همان سال چاپ اولش تمام شد. سپس مجموعه‌ی پرتاب‌های فکر کل کتاب‌های این مجموعه را به نشر چشمه انتقال داد و در سال ۹۱ قرارداد چاپ دوم این کتاب با ناشر بسته شد. اما به خاطر اولویت‌های این نشر بر انتشار کتاب‌های چاپ اول از طرفی و عدم تداوم این مجموعه از طرفی دیگر، باعث شد که تا کنون چاپ دوم این کتاب میسر نشود. بدین سبب، من تصمیم گرفتم تا چاپ دوم این اثر را به صورت الکترونیکی منتشر کنم و به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دهم. اکنون بعد از نزدیک ۱۰ سال، من کل این کتاب را بازترجمه و ویرایش اساسی کرده و تا جائیکه ممکن بود تلاش کردم تا اشتباهات چاپ اول را اصلاح کنم.

این کتاب، متن کامل سمینار ژیژک درباره‌ی اندیشه‌ی لاکان است و حاوی نکات موجز و کلیدی از مفاهیم لاکانی با استفاده از بررسی مصادیقی از فرهنگ عامه‌ همچون تلویزیون است.

ژیژک برای فهم اندیشه‌ی لاکان از خوانش ژاک آلن میلر استفاده می‌کند و طبق سنت اسلوونیایی سعی دارد تا میان مفاهیم روانکاوی و امرسیاسی پیوند ایجاد کند.

امیدوارم این کتاب کوچک به نوبه‌ی خود در فهم اندیشه لاکان برای مخاطبان فارسی زبان کمک‌رسان باشد.

وبگاه مهدی سلیمی

دانلود کتاب «امر واقع لکانی»/ نوشته اسلاوی ژیژک/ ترجمه مهدی سلیمی

*******

ناخودآگاه سرمایه دارانه – مارکس و لاکان

Marx and Lacan
A major, comprehensive study of the connection between their work, The Capitalist Unconscious resituates Marx in the broader context of Lacan’s teaching and insists on the capacity of psychoanalysis to reaffirm dialectical and materialist thought. Lacan’s unorthodox reading of Marx refigured such crucial concepts as alienation, jouissance and the Freudian ‘labour theory of the unconscious’. Tracing these developments, Tomšič maintains that psychoanalysis, structuralism and the critique of political economy participate in the same movement of thought; his book shows how to follow this movement through to some of its most important conclusions.
 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)