بایگانی

‌به کینه‌ورزی و پرونده‌سازی علیه امیر چمنی خاتمه دهید!

روز کارگر :دیوارنگاری خیابانی در دفاع از کارگران زن و اقلیتهای تحت ستم

گرافیتی یک می

روز کارگر :دیوارنگاری خیابانی در دفاع از مطالبات کارگری کرونا

همجنسگراستیزی, هموفوبیا, ترنسجندر,حقوق بشر, همجنسگرا, اقلیت جنسی,گرایش جنسی,هویت جنسیتی, ترنسفوبیا ,ترنس‌ستیزی, تطبیق جنسیت ,لزبین, ال‌جی‌بی‌تی ,تغییر جنسیت

مبارزه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از مبارزات کارگری جدا نیست

اقتصاد سیاسی فوتبال (خصوصی‌سازی فوتبال در ایران)

کودکان کار در آستانه اول ماه مه در معرض ویروس کرونا

شب نشینی رمانتیک ها،فعالان صنفی دانشجویی و معضل رمانتیسیسم

ما گوسفندان و آنها!

طرح جایگزین من برای امتحانات و کنکور خسارت زای فعلی که توسط مافیا پس زده شد!

مطالبات کرونا

کارزار ترویجی مطالبات کرونا (ویدیو)

“شکر” – اجرا: مهدی ساکی [گروه کماکان]

معجزه‌های کوچک قرنطینه و انفرادی در گفت‌وگو با سیامک نادری

تحریم سراسری دانشجویان در مخالفت با آموزش مجازی

مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)

جلوه هایی از مقاومت فرهنگی مردم در مقابل کرونا

Holland

بازخواست دولت هلند درباره سیاست جدید پناهندگی‌اش در مورد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایرانی در پارلم …

انتقاد شدید شش‌رنگ از سیاسیت دولت هلند در مورد پناه‌جویان ال جی بی تی ایرانی

نامه شش‌رنگ: انتقاد شدید از سیاست دولت هلند در مورد پناهجویان ال‌جی‌بی‌تی ایرانی

چرا مهم است نقد سپید مهرشاد به سیما شاخساری خوانده شود

خلا‌های قانونی گریبان‌گیر ترنس‌ها

«خلا‌های قانونی» گریبان‌گیر ترنس‌ها؛ بازخوانی انتقادی خبر «شهروند» در رابطه با ترنس‌های بی‌خا …

«در دفاع از استقلال‌طلبی» یک مانیفست قوی برای لزبین‌فمینیست‌ها

صدارت : شادباش؟! عید و نوروز ۱۳۹۹

“درمان‌های اصلاحی” علیه همجنسگرایان- ایلگا

!کوئیر‌فمینیسم چیست

شاهد علوی: رسانه‌ها باید برای تریبون دادن به افراد ال‌جی‌بی‌تی تبعیض مثبت قائل شوند

چراغ‌قوه با شادی امین; ال‌جی‌بی‌تی ایران

پناهجویان ال‌جی‌بی‌تی ایرانی در مرز‌ ترکیه و یونان

شباهت این دو عکس به ما چه می‌گوید

هشدارهای جدی در مورد امنیت دیجیتالی شما

جمهوری اسلامی، بی کفایت و کینه توز

والس نوروزی -گروه آوازی آکاپلا – اثر زنده یاد احمد عاشورپور