بایگانی

هشدار! ۵ سال دیگر دیرست…!، دعوت می شود حتما این مطلب را بخوانید

جمعه خونین زاهدان، کشتار علیه تمامی خلق‌های تحت‌ستم بود

کتابچه دیدگاه‌های رهبرآپو درمورد تمدن، سوسیالیسم و کاپیتالیسم، اقتصاد، اکولوژی و زن

طرح ۲۱ موضوع بنیادین/ ماهیت تحولات ساختارین مطابق خواست جامعه و انقلاب ژن، ژیان، آزادی

هشدار! ۵ سال دیرست دیگر…!، اتحاد و همبستگی برای گذار (براندازی) از ج.ا کلید رمز پیروزی، حقوق بشری آ …

دبیر را خاتمی خراب کرد

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به …

وحشت سپاه پاسداران از گسترش کانون‌های شورشی در ایران

تکرار شکست مردم ایران در مقابل ج.؟!، چه کسانی و چقدر خیانت کردند در شکست دادن جنبش مهسا…؟

حملات هم‌راستای دول حاکم علیه بخش‌های کردستان وارد مراحل خطرناکتر شده

شماره ۲۲ مجله آلترناتیو منتشر شد

انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»‌ و حل مسئله کُرد در ایران و شرق کردستان

ماجرای نمایش مشکوک منشور کورش در ایران و چند انتقاد دیگر

اوجالان کیست؟/ هویت رهبر آپو؛ یک عمر مبارزه برای آزادی

افزایش انرژی مثبت با یوگا ، مدیتیشن، ورزش و رقص

وزارت ورزش نمودار سیاهی کامل نامه ای سرگشاده به کیومرث هاشمی عزیز

دیکتاتوری

پ.ن /ویرایش مطلب مهم: هشدار/ اختلاف و تفرقه عامل شکست جنبش مردمی/اوّلیات بدیهی حقوق بشری تنها خطوط قر …

داستان حرمت مسجد و متولی آن در وزارت فخیمه ورزش و جوانان

دیکتاتوری

پانوشت مهم درباره حرام لقمگی تجارت ایدئولوژی کارها از جمله حجاب و سایر حرام لقمگی های ج.ا ها وسایر ش …

شهید رِزان جاوید الگوی مبارزه‌گری و اسوه آزادیخواهی بود

رؤسای مشترک کودار و پژاک: قاطعانه به راه شهید رِزان برای آزادی خلقمان ادامه‌می‌دهیم

دیکتاتوری

دعوت به بازخوانی “سقوط های تراژیک “رویا جای گاه ها”ی سوئیسی وار ما؟!”، بروزرسانی و ویرایش و پ …

دیکتاتوری

خیانت برخی به خود و جنبش؟!

دیکتاتوری

پانوشت ها، از درختان آخته تا پدوفیلی، از بدیهیات و اوّلیات حقوق بشری تا فرمان روایی مردمی

آچمز مردمان ایران و جهان، و راه های خروج از آچمز؟! در حال ویرایش و تکمیل

فراخوان پژاک و کودار برای راهپیمایی لوزان؛ پایان لوزان با مبارزه و آزادی خلق‌ها ممکن می‌گردد

خلقمان در مریوان با همیاری، آتش‌سوزی در جنگل‌‌ها را مهارکند

یازدهمین سالگرد انقلاب روژاوای کردستان گرامی‌باد

برده ترس

بخوانید، کلیدرمز پیروزی در انقلاب مردمی و ابزارهای دیکتاوری شکن، اتحاد تَن ها، و کثرت مردم عادی و ت …

مشکلات اساسی اقتصاد حکومت های نظیر ج.ا چیست؟

پیشنهادنامه به نیروهای مسلح ملی ایران (بخش۲) برای گذار سریع به حکمرانی مردمی (در حال ویرایش و تکمیل)