بایگانی

خبر فوری – بازداشت بهنام ابراهیم‌زاده

لحظه گل ایرج دانایی‌ فر در جام جهانی‌ آرژاانتین! روحش شاد! 🖤

«به آنکه هستی افتخار کن»؛ گلفر حرفه‌ای به عنوان لزبین آشکارسازی کرد

شکنجه معلم شجاع و زندانی سیاسی ارژنگ داوودی و شکستن پاهای وی در زندان مرکزی زاهدان

پیشروی جنبش کارگری در گرو همگامی وهمبستگی جهانی است

عدالت, رهایی, ادارهء شورایی

نقشه ی راه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بدون خشونت

#سپیده_قلیان و #عسل_محمدی دو دانشجوی در بند به جرم حمایت از مبارزات کارگران.

شانزدهم آذر

اعتصاب کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه ادامه دارد

تجربیات زندگی در هلند – گفت و گو با شیدا و احسان

روز دانشجو همسنگر با معلمان و کارگران

حضور زنان در صف اول تظاهرات کارگران فولاد اهواز

IASWI strongly condemns Ali Nejati’s arrest and beating

Iran: 2 Urgent calls: Esmail Bakhshi has been reportedly beaten and tortured; Ali Nejati’s arrest and beating

مرگ بر ستمگر

زندگی شورایی

فراخوان برای “جمعە سیاە” – فراخوان اتحادیه جوانان شهر بانه، به راهپیمائی و تجمع اعتراضی علیه کشتار کولبران

خبر فوری: اسماعیل بخشی شکنجه و به بیمارستان منتقل شده است!

حمایت دانشجویان از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز – “نان, کار, آزادی-اداره شورایی” – هفت تپه خوزستان, الگوی زحمتکشان

داوران شوش اعلام می کنند که: “من یک هفت تپه ایم”

تا آخر ایستاده ایم

پدرم را به زنجیر کشیدند, اما نمی توانند روح و اندیشه بزرگش را به اسارت بگیرند.

ادامهء تجمعات روزانهء هفت تپه, تا آزادی همه کارگران و لغو خصوصی سازی.

شکل گیری بدیل انقلابی و سوسیالیستی از کدام مسیر میگذرد؟

کارگران و خبرنگار بازداشت شده هفت تپه آزاد باید گردند

نشست سندیکای کارگران شرکت واحد جهت پیگیری راهکارها برای برگزاری مجمع عمومی مستقل

سرکوب هفت تپه آغاز گشت, از کارگران هفت تپه دفاع کنیم.

برخی از معلمین بازداشت شدهء روزهای اخیر – فریاد آزادی معلمان زندانى باشیم

با دستگیری محمد رمضان زاده او را در تک تک معلمان و دانش آموزان تکثیر می کنند