بایگانی

پیش بسوی ناشعر

قاب_ مصطفا صمدی

زبان، بازی، روایت_ علی عبدالرضایی

چگونه نقد داستان بنویسیم؟

بازی زبانی یا زبان‌بازی!؟_علی عبدالرضایی

شعر «عکس یادگاری» از مصطفا صمدی

دروغ‌هایی که محسن نامجو می‌گوید

«شعری که من میشناسم»

شعر جامعه_مصطفا صمدی

شعر «دایره»_علی عبدالرضایی

چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟_سریال یکم

مواجه پدرسالارانه به فعل موسیقى

کولی نغمه‌به‌دوش

متن‌های باز و بسته

همنشین بهار: میراث‌ باستانی ایران در جای‌جایِ جهان The Heritage of Persia

نقد شعر لیلاو از علی عبدالرضایی نوشته‌ی محمد مروج

مقاله”قاعده‌افزایی و قاعده‌کاهی “_علی عبدالرضایی

ناادبیات در نومدرنیسم – علی عبدالرضایی

داستانک “قرار”_ ساریا ابرا

روابط ترامتنی

بازی زبانی – علی عبدالرضایی

امر نو و آوانگاردیسم

شعر «تنگه‌ی هرمز»_ساریا ابرا

ادبیات کارگری (پرسش و پاسخ با علی عبدالرضایی)

علیه سنت

حسین زمان: موسیقی در ایران آواره است

مقاله ‌ی گلوبال پوئتری

آیا مرگ مؤلف در ایران وجود دارد؟_علی عبدالرضایی

“پیش به‌سوی ناشعر”

مقاله “صفت، شعر را بی‌صفت می‌کند”_علی عبدالرضایی