بایگانی

متحدین بالقوه درگذرازجمهوری اسلامی ،

ویدیویی فکاهی به مناسبت روز تولد استاد رابرت دنیرو, هنرمند برجسته و مترقی آمریکایی.

باید تقویم کشور را شخم بزنیم!

رباعیات فلات بلندی که سوخت

“از رعد برای خود آتش فراهم خواهیم کرد”

توفان تویتری در حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و هیأت تحریریه نشریه گام و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

همنشین بهار: ری و روم و بغداد (۱) از سمفونی بتهوون تا ترانه کاکوله

“همه با هم”؟!

پاسخ طبقه کارگر در آستانه تشکیل بیدادگاه رژیم

«گوش کن آدمک» براساس ایده‌ای از ویلهلم رایش

سه تابوت فریب ؛‌ شعری‌ از احمد شاملو که هیچ گاه در ایران اجازه انتشار نیافت،

نوارِ متحرک علیه شاملو

عشق عمومی

“بگو، با من سخن بگو!” شعری برای سپیده قلیان

شعری که زندگی‌ست

ماهی

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند, بگذار برخیزد!

حکم زندان محمد رسول‌اف، منعکس‌کننده فضای خطرناک فعالیت هنرمندان مستقل

در آستانه

“در جدال با خاموشی” شعری از شاملو, با اجرای فرهنگ فرهی.

کاشفان فروتن شوکران

“در جنگ” (At War – En Guerre) فیلمی درباره مبارزات جانفرسای کارگران یک کارخانه در فرانسه, با دیدی تاریک و رئالیستی از مبارزهء طبقاتی.

دو طرح برای رفقای دربندمان ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فر

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی

زادروز والتر بنیامین و ژاک دریدا

همنشین بهار: در پسِ تابلویِ جیغ The Scream

نگاهی به کتاب جنگ و صلح از تولستوی

همنشین بهار: ماه کاغذی It’s Only a Paper Moon

زاد روز “وودی گاتری” ، سرایشگر “روح امریکا” و پدر موسیقی اعتراضی

زادروز “پابلو نرودا”, شاعری‌ که درد‌های آمریکای لاتین را می‌‌سرود.