صفحه‌ی ویژه‌ی

talia

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :

موسیقی راک بدون لو رید

نام، جو نیست این محسن

بهمن محصص نیز از زوزه فیفی خوشحال است.

گذشته زخم زننده نیست؟

کاشفان ذره هیگز برنده جایز نوبل 2013 شدند


تبعیض، ریشه‌ای که در ذهن‌مان خانه کرده‌است.

آخرین نظرات توسط نویسنده talia

    نطری یافت نشد.