اگر بگوییم که کشف ذره گریزان بوزون هیگز بزرگترین کشف قرن حاضر در حوزه ی فیزیک ذرات بنیادی است اغراق نکرده ایم ، اگرچه حدود نیم قرن طول کشید تا کشف این ذره رسما توسط کمپانی سرن اعلام شود. پیتر هیگز و تعدادی از فیزیکدانان دیگری در سال ۱۹۶۴ ایده وجود این ذره را بیان کردند که در آن زمان کسی به این ایده توجهی نشان نداد ولی زمانی که در تابستان ۲۰۱۲ به کمک شتابدهنده LHC در مرکزتحقیقات هسته اروپا (Cern) وجود آن اثبات شد جایزه ی نوبل فیزیک امسال را برای فیزیکدانان فرانسیس انگلرت بلژیکی و پیتر هیگز اسکاتلندی را به ارمغان آورد.

فرانسیس انگرلت در سمت راست و پیتر هیگز در سمت چپ

بوزونِ هیگز که یک ذره بنیادی اولیه فرضی و دارای جرم است که در باره چگونگی جرم دار شدن ماده توسط ذرات بنیادی پیش بینی شده است و یا به عبارتی  هیگز شکلگیری ذرات اولیه کائنات را بعد از انفجار بزرگ توصیف میکند و به همین علت به ذره خدا نیز معروف است .

 در این زمینه میتوانید مقاله رادیو زمانه را بخوانید : جایزه نوبل فیزیک و ایده پردازان میدان هیگز

همچنین برای اطلاعات بیشتر به نوشته های زیر مراجعه کنید :

ما تقریبا مطمئنیم ذره خدا را کشف کرده‌ایم

بوزون هیگز (ذره خدا) چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد؟

توصیف بوزون هیگز در قالب تصویر سازی

کاشف ذره هیگز سکوتش را شکست 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)