صفحه‌ی ویژه‌ی

سيب آبي

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


آرم دانشگاه احمدی نژاد غلط املائی دارد.

اختلاس 350 میلیارد ریال در شرکت نفت


مرتضوی: پاسخ احمدی مقدم را خواهم داد


ترس از زندگی


مردن یا ماندن

آخرین نظرات توسط نویسنده سيب آبي

    نطری یافت نشد.