ما به پايان رسيده ايم ؟ به پايان انسان؟ بعد از بسيار مرگ ها: مرگ خدا، مرگ رمان، مرگ انديشه آيا انسان به مرگ خويش رسيده است كه اين چنين به هيچ، به مرگ مي انديشد ، انساني كه بودنش در انديشيدنش بود. جامعه شناسان مي گويند در جامعه اي كه سالمندان دست به خودكشي مي زنند وضعيت زندگي بحراني است اما در جامعه ما نسلي شكل گرفته كه به شدت به مرگ خودخواسته فكر مي كند و جوانان و نوجوانان جامعه ايراني كه به گفته مهرداد درويش پور در گفتگو با راديوزمانه آنها را دماسنج دگريسي هاي جامعه مي خواند هشدار مي دهد كه آمار خودكشي جوانان نگران كننده است. اين گفتگو را از اينجا بخوانيد.

افزايش آمار خودكشي در ايران نگران كننده است و نگران كننده تر اينكه اين انديشه با اين نسل همچنان مي ماند تا در آينده نه چندان دور وضعيت به شكل يك بحران مهارنشدني ظاهر شود. اينكه در پايتخت كشور روزانه ۱۵۰ نفر دست به خودكشي بزنند نشان از لايه هاي عميق اين فاجعه دارد كه بايد براي آن چاره اي انديشيد . عوامل اين بحران ها را دكتر بهنام بهنوشي ، متخصص پزشك قانوني “بحران‌های روحی روانی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان به ابزارهای خودکشی، افزایش خشونت‌های خانگی، محدودیت‌های خانوادگی و طلاق” مي داند. گزارش زمانه در اين خصوص :

روزانه در تهران ۱۵۰ نفر دست به خودكشي مي زنند

بارها از خودكشي ها شنيده يا خوانده ايم اما وقتي با خبر خودكشي يك نوجوان ۱۳ ساله  يا يك دختر ۱۵ ساله  و يا يك زن باردار  برخورد مي كنيم با فاجعه اي عظيم تر در يك جامعه روبه رو هستيم كه چون كوه يخ دو سوم آن در زير آب است.

خبرهايي از اين دست زيادند فقط كافي است يك جستجوي مختصر بزنيد:

افزايش بيش از ۱۴درصدي در آذربايجان شرقي

۳۱ نفر در ۵۴ روز در ميبد خودكشي كردند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)