صفحه‌ی ویژه‌ی

راهکار سوسیالیستی

آخرین مطالب :


«بدون کشاورز، بدون غذا»


کلیپ راهکار سوسیالیستی به مناسبت درگذشت بکتاش آبتین


مردمانی دیگر به پا خاستند

بکتاش آبتین

کلیپ: به یار و شاعر جانباخته در راه آزادی بکتاش آبتین


بحران‌های موجود و ضرورت سازمان یابی توده های کار و زحمت


آزادی – آزادی – آزادی؛ آزادی زندانی سیاسی را فریاد زنیم!


تقلیل حداقل دستمزد به توافق؛ تشدید بهره‌کشی و بردگی کارگران!


دادگاه بین‌المللی مردمی آبان: یاد آبان یا راهی به سیاست‌زدایی از مردم


اسرائیل به ایران حمله می کند؟ چراغ سبز واشنگتن به “گزینه نظامی”


“چپ و مسأله‌ی بنی‌صدر” – یک دوگانه‌ی آشنا: بورژوازی ملی / بورژوازی کمپرادور


از معرفت به منفعت یا چطور کارگران معترض به طبقه تبدیل نشوند – نقدی به سخنان جعفر عظیم‌زاده در جلسه‌ی کلاب‌هاوس ”آسیب‌شناسی و نقد تشکلهای مستقل صنفی و مدنی، چه باید کرد؟“


اقتصاد سیاسی کشتار ۶۷


آفت‌های موجود در جنبش کارگری


تراژدی افغانستان در تمنای کوبانی‌ای دیگر؟


قتل عام کرونا و حاکمیت جمهوری اسلامی و فریاد ما مردم از این بیداد!


امروز خوزستان، فردا همه‌ی ایران!


بازخوانی یک گفتگو با عنوان «چرا  اعتصاب کردیم» / پذیرش دشواری واقعیت ها، گامی به سوی تغییر است!


اعتصاب کارگران صنایعِ نفت و پتروشیمی فصلی جدید در مبارزات کارگری ایران!


بی‌حاشیه و اصل مطلب! راهکار چیست؟


آغازی دیگر، راهکاری دیگر – تأثیر رسانه در آشکارگی بیماری مزمن پراکندگی “چپ” ایران


آغازی دیگر، راهکاری دیگر – چطور چپ باید و می‌تواند به عنوان جریانی سیاسی در ایران دارای وزن اجتماعی شود؟


شبیخون مرگبار حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به دارایی‌های عمومی یا سیمای حقیقی خصوصی‌سازی را بشناسیم

مزد ۱۴۰۰ نتیجه‌ی پابرجایی قوانین و ساختارهای بیدادگرانه‌ی در خدمت نئولیبرالیسم


سوسیالیست‌ها و مبارزه علیه سانسور


تشکل‌های کارگری و نسخه‌های بورژوایی و خرده بورژوایی


ترور محسن فخری‌زاده: سناریوها و «راهکار» سوسیالیستی ما


ارزیابی سیاست‌گذاری سرمایه دارانه‌ی سلامت در ایران پس از جنگ / سنجش شدت کالاشدگی خدمات بهداشت و سلامت


«مسئولیت­ های یک کشتار»، در باب نامه­ ی اخیر جمعی از کنشگران مدنی در خصوص ضرورت اعاده حیثیت از میرحسین موسوی در رابطه با اعدام­ های ۶۷


تسلیت به پدر و مادر و خانواده ‌ی داغدار و سوگوار نوید افکاری عزیز و به همه کارگران و زحمتکشان ایران


شورش. اعتصاب. شورش

آخرین نظرات توسط نویسنده راهکار سوسیالیستی

    نطری یافت نشد.