صفحه‌ی ویژه‌ی

راهکار سوسیالیستی

آخرین مطالب :


راهکار سوسیالیستی: در نبرد مغزها می توان و باید دیکتاتوری جمهوری اسلامی را کیشِ پیاپی داد!


راهکار سوسیالیستی: شرایط و موقعیت ویژه مبارزات رهایی بخش با شعار زن, زندگی، آزادی را درک کنیم!


راهکار سوسیالیستی: روند اعتلایی خیزش زن، زندگی، آزادی و سنگربندی دیکتاتوری وامانده در برابر توده‌ها


برای انقلاب رهایی بخش #زن_زندگی_آزادی و جان باختن فرزند رنج، خدانور لجعی


راهکار سوسیالیستی: زندانی سیاسی بی قید و شرط و فوری آزاد باید گردد!


راهکار سوسیالیستی: شعار‌ها بانگ رسای خواسته‌ها و برنامه زندگی آینده‌‌ی مردم


راهکار سوسیالیستی: “برای اعتصاب! برای نه به اعتصاب دستوری!”


راهکار سوسیالیستی: “کشف شعارها و راهکارها با شناخت از پروپاگاندای جمهوری اسلامی”


راهکار سوسیالیستی: آغاز عقب نشینی یا ریاکاری و فریب


زندانی سیاسی آزاد باید گردد! “اولین نشانه ‌ی پیروزی؛ گشوده شدن درهای زندان است”


بیانیه راهکار سوسیالیستی: سازماندهی اجتماعی اعتراضات و تدارک وسیع اعتصابات کارگری


راهکار سوسیالیستی: نهایت آتش به اختیار _ بی اختیاری حکومت؛ رمزی که با قتل مهسا آشکار شد!


راهکار سوسیالیستی: “زندانی سیاسی _بی قید و شرط و فوری_ آزاد باید گردد” یک مطالبه‌ی ملی است!


راهکار سوسیالیستی: “عراق، مقتدی صدر و ایران در بررسی وضعیت کنونی”


راهکار سوسیالیستی: چرا چپ ایران هژمون نشده است؟


راهکار سوسیالیستی: ضرورت اتحاد عمل چپ سوسیالیست برای تامین آلترناتیو موثر برای جنبش‌های اجتماعی برابری‌خواه و دموکراتیک!


برای وریا غفوری


“پرواز در طوفان” با محمد محمدعلی


سازماندهی را باور کنیم


در برابر قدرت سازمان سرکوب و فریب دولتی، سازماندهی هوشمندانه، پیاپی و همه جانبه – راهکار سوسیالیستی


«تهران هم بپا می‌خیزد اگر …» – نظری به خیزش دوباره‌ی مردمی علیه تورم و گرانی


چرا حکومت‌ها از روز کارگر می‌ترسند؟


چه کسی با فاشیسم می‌جنگد؟ نقدی بر ادعای مبارزه با فاشیسم توسط روسیه


افسانه‌های جنگ پیش‌گیرانه‌ی روسیه‌ ضدامپریالیسم آمریکا / افشای توجیهات مدافعان روسیه در جنگ اوکراین به اسم مارکسیسم-لنینیسم


استثمار دانش‌بنیان – راهکار سوسیالیستی


جنگ اوکراین و درس‌های رئیس‌دانا


“موضوع دستمزدها و راهکار عبور از بن بست تعیین سرنوشت مزدی”


امپریالیست‌ها آوار بر سر اوکراین


مرا ببوس برای آخرین بار – شعر، صدا و تصویر از سیامک غفاری


بار دیگر سرکوب رسانه‌ای علیه معلمان معترض

آخرین نظرات توسط نویسنده راهکار سوسیالیستی

    نطری یافت نشد.