صفحه‌ی ویژه‌ی

malik qaheri

ایرانی ام با افتخار عربم با افتخار دشمن هر چی پان عربیست و تجزیه طلبم با افتخار هویتم ایرانی و عرب افتخر ايراني و عرب

آخرین مطالب :


نسبت جنبش فمنیسم برای مبارزه با جمهوری اسلامی چیست؟


شب غریبان


مذهبی‌ها علیه انقلابی‌ها

آخرین نظرات توسط نویسنده malik qaheri

    نطری یافت نشد.