ما در میان فقهای شیعه مخالف نظریه ولایت فقیه کم نداریم. از منظر فقها این نظریه یک نظریه کلامی است که می تواند مخالف و موافق داشته باشد.ولایت فقیه هم این گونه بوده و بسیاری از فقهای متقدم ومتاخر مخالف این تز بوده اند. مثل آیت الله سیستانی یا آیت الله خویی.

مسئله این جاست که در دورانی به سر می بریم که مخالفت با ولایت فقیه جنبه عمومی پیدا کرده و ابراز این مخالفت در قالب های مختلف مثل اعتراضات سخت و نرم علنی شده است.

میان این مسائل بازهم مسئله آن جاست که بسیاری از معترضین مذهبی هستند که در فضای مجازی علیه ولایت فقیه و تز حکومتی آن یعنی جمهوری اسلامی هم قلم می زنند و هم سخن می رانند.

نمونه اش مهدی نصیری است. چهره رسانه ای که دیروز جزو انقلابیون محسوب میشد و امروز با انتشار توبه نامه ای به نام «سرگذشت یک تغییر» به جرگه مخالفانی پیوسته که شاید نتوان نامش را مخالف ولایت فقیه گذاشت اما نوشته هایش گویای عدول او از بسیاری از آنچه او «فاصله گیری از غلوّ در باره ولایت فقیه» نامیده، می باشد.

او می نویسد:

«تا دهه ۸۰ بر این باور بودم که نظریه امام خمینی در باب ولایت فقیه نظریه غالب در فقه شیعه و گویا در زمره آموزه های اسلام ناب است که آ خمینی احیاگر آن بوده اما با مطالعات بیشتر و نیز توجه به دیدگاه حیرت در عصر غیبت ـ که بعدا در این باره توضیح خواهم داد ـ به این جمعبندی رسیدم که اگر چه نمیتوان این نظریه را بی اعتبار و غیرفقهی دانست و آن را در سطح دیگر نظریاتی که در این باره در فقه مطرح شده، ندانست اما اینکه تصور شود این نظریه نمایندگی از اسلام ناب را دارد و دیگر نظریات غیرناب و التقاطی است، ادعای مستند و قابل قبولی نیست. کانال تلگرام شخصی خودش»

وی صراحتا از احتمال شکست نطریه ولایت فقیه می گوید:

«ضمن آنکه با وجود ناکارآمدیهای فاحش جمهوری اسلامی و انواع انحرافات و اشکالاتی که هر روز بر ابعاد آن افزوده میشود و نگرانی جدی برای شکست نظام ولایت فقیه ـ اگر اقدامی برای بازنگری گفتمانی و عملکردی در آن صورت نگیرد ـ وجود دارد، طبیعتا نظریات رقیب در ذهنیت جامعه تقویت میشود.-همان»

شهاب الدین حائری شیرازی از دیگران فقیهانی است که به دنبال مهدی نصیری رفته و از خطای آیت الله خمینی در مورد «حفظ نظام» سخن رانده است.

او می نویسد:

«آیا جمهوری اسلامی علی رغم تمام ناکامی ها و عملکرد بعضا غیر قابل دفاعش همسنگ اسلام به عنوان یک آموزه فرابشری و فرستاده شده از جانب خدا برای هدایت بشر در تمام اعصار است که حفظ این دو در یک مرتبه باشد؟! ۴۰ سال پس از انقلاب، مردم از شنیدن سخن ایت الله مات ومبهوت شده و تعجب میکنند که چگونه کسی در آن زمان به ایشان اعتراض نکرد.-کانال تلگرام ویرایش ذهن»

این تنها نکته اعتراضی ایشان نیست. وی در برخی مطالب خود صراحتا گفته است که «حکومت اسلامی بدون ولایت فقیه » ممکن است.

امروز با طیفی مواجهیم که با مبانی فقهی و دینی و حتی اسلامی علیه جمهوری اسلامی اعتراض می کنند. با آیه و قران و سنت پیامبر با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مخالف می شود که در نوع خود بی نظیر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)