صفحه‌ی ویژه‌ی

Kodar

آخرین مطالب :


کردستان پاشنه آشیل ترکیه و چشم اسفندیار ایران


سرنوشت در خیابان رقم خواهد خورد


چربش سیاسات انوشیروانی بر سیاسات آتابیگی


نشانگان تحولات اخیر خاورمیانه و تراکم دیپلماتیک با محوریت اربیل را چگونه می‌توان کدگشایی نمود؟


سیامند معینی: در صورت هرگونه مداخله‌ی خارجی در ایران از رهیافت مختص به خویش برخوردار خواهیم بود


تهران، پایتخت ملتهب خاورمیانه!


فراخوان جنبش #کودار بری ایجاد #پلاتفورم_نیروهای_دموکراسی_خواه_و_چپ


فواد بریتان:‌ کودار برای ایران خط‌سوم را پیشنهاد می‌کند


تحلیل سیاسی مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک، ویژه‌ی بعد از انتخابات


باران بریتان: مردم ایران به وعده‌های تغییر رای دادند نه به حسن روحانی


جامعه نباید در مقام قیم، حوزه‌عمل سیاسی خود را به هیچ کدام از جریان های درون حکومت محول کرده و از خود سلب مسئولیت کند


فواد بیریتان: ما به روحانی و حاکمیت می گوییم “روز بخیر”! از خواب بیدار شوید؛ مطالبات ملت کورد را با دادن حق تدریس به زبان مادری تقلیل ندهید.

لوگوی کودار

نقشه راه کودار برای برساخت دموکراسی در ایران و حل مسئله کُرد

آخرین نظرات توسط نویسنده Kodar

    نطری یافت نشد.