فواد بریتان ریاست مشترک کودار در برنامه ی ویژه کانال تلویزیون Freedom حضور یافت و در مورد سیاست های کلان جنبش کودار در سومین سالگرد این جنبش و در اثنای انتخابات ایران سخن گفت.

کودار در سومین سالگرد تاسیس خود به دنبال برساخت ملت دموکراتیک می گردد.
فواد بریتان در ابتدا سومین سالگرد تاسیس کودار «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان» را بر ملت کورد و خلق های ایران تبریک گفت و افزود: “دولت-ملت ایران نمی تواند با یک حزب و یک پرچم و یک مذهب به کار خود ادامه دهد و همه مردم ایران را مجبور به قبول آن نماید بلکه نیاز به سیستمی همه جانبه و چند بعدی وجود دارد که بتواند تمام لایه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را پوشش دهد و این سیستم جز با کودار و سیستم های دمکراتیک مشابه آن تحقق نمی یابد. کودار یک حزب سیاسی نیست حتی یک قرارداد اجتماعی صرف نیز نیست بلکه یک سیستم جایگزین برای ذهنیت دولت-محور جهت “برساخت ملت دمکراتیک، تحقق دموکراسی در ایران و چاره یابی مسئله ملت کورد” است.

 

ما در انتظار مداخلات خارجی نمی نشینیم و دارای برنامه ای استراتژیک هستیم
در جواب این سوال که آیا در شرایطی که منتقدان حکومت اسلامی ایران بسترهای دمکراتیک و آزادیهای فردی-اجتماعی را در حکومت ولایت مطلقه فقیه غایب می بینند کودار چطور می تواند این بستر را آماده و از فرصت های موجود استفاده کند ریاست مشترک کودار گفت: ” سیستم کودار برای این تاسیس شده است که این پراکندگی اجتماعی-سیاسی را که در جامعه ایرانی و کوردستان وجود دارد کنار همدیگر قرار داده و به سازماندهی خلقی کمک کند. کودار مانند برخی از احزاب و ذهنیت ها نمی خواهد بر سر سفره آمده قرار بگیرد و منتظر مداخلات خارجی و یا استمداد از دولت قرار گیرد بلکه با استفاده از فرصت ها و مشارکت سیاسی در تلاش برای حل مشکلات جامعه قرار می گیرد. ما باید بدانیم قانون اساسی دولت ها از جمله حکومت ایران وحی الهی نیست که نباید تغییر کند بلکه خود کودار دارای قانون اساسی در چهارچوب منفعت خلق هاست که نهاد های و ارگانهای غیر دولتی باید با توسل به فشار بر روی دولت ها آنان را ناچار به تمکین کنند.

 

روز بخیر روحانی، از خواب غفلت بیدار شو. کوردها را با دادن حق تدریس به زبانی مادری نمی توانی فریب دهی.
فواد بیریتان در خصوص ارزیابی مناظرات انتخاباتی کاندیدها گفت: “ما در طول رقابتهای انتخاباتی با دقت و حساسیت زیادی سخنان کاندیدها را رصد کردیم ولی باید گفت در هیچ مقطعی از حیات سیاسی جمهوری اسلامی اینگونه نامزدهای انتخاباتی بدون پروژه و برنامه نبودند. آنان تنها یکدیگررا به عدم رعیت حقوق بشر و دستگیریهای فله ای و حملات گازانبری، فساد و رانت های اقتصادی متهم می کردند که همه ی این اتهامات نیز درست بود زیرا آنها در بطن نظام قرار گرفته اند، حال چگونه است دولتی که با خرخره در فساد و باندبازی و خشونت قرار دارد با بیشرمی بحث از احقاق حقوق خلق ها می کند. روحانی چطوری سخن از تدریس به زبان کردی می کند که این ملت هزاران سال است زبان خود را با فداکاری و جانفشانی نگه داشته است. ما به او می گوییم “روز بخیر” بیدار شو از خواب غفلت که اینگونه مطالبات برحق ملتها را در حدود یک تدریس به زبان کُردی تقلیل ندهی”.

 

جبهه های متعد منطقه ای و فرامنطقه ای علیه حکومت ایران در حال شکل گیری است.
در جواب این سوال که شما چرا علارغم بایکوت و تحریم انتخابات از سوی سایر احزاب شرق کوردستان این حق را به مردم دادید که خودشان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر و روستاها را بررسی کنند او بیان کرد: “این ارزیابی و تحلیل ما حاصل خوانشی عمیقی از تاریخ گمشده ی خودمان به دست نیروهای غاصب بود که حال اینگونه کوردستان و خاورمیانه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده اند. ما تاریخ را به خوبی درک می کنیم و از آن درس می گیریم. اگر یک نیروی سیاسی تاریخ مبارزات خلق ها و دلایل شکست و پیروزیها را واشکافی نکند حال شاهد عراق و سوریه و افغانستان و یمن دیگری خواهد بود. ما خواستیم در برنامه ها و پروژه های استراتژیک خود این مخاطرات را به خود حاکمیت اسلامی ایران گوشزد کنیم که دیگر ماندن در وضع موجود نه به نفع حاکمیت است و نه خلق های ناراضی آن را برمی تابند. امروزه جبهه های متعددی بر علیه حاکمیت ایران در حال شکل گیری است، همان جبهه هایی که از یک طرف آمریکا و انگلستان و اسرائیل آن را مدیریت می کنند و از طرف دیگر تلاش می کنند کشورهای عرب منطقه، ترکیه و حتی مصر و حماس را نیز از ایران دور و دست سپاه پاسداران را از عراق و سوریه کوتاه نگه دارند. ما حتی بر روی راهکارها و جایگزین های دمکراتیک نیز بحث نمودیم که اگر گذار دموکراتیک از سوی حاکمان اسلامی ایران صورت نگیرد ما نه وضع مورد را قبول می کنیم و نه توان مقابله با این موج عظیم مداخلات منطقه ای و فرامنطقه ای را داریم”.

 

رویکرد بایکوت زودهنگام و البته بدون راهکار برخی احزاب را صحیح نمی دانیم.
در خصوص اینکه همه احزاب شرق کوردستان ولو بعضی ها خیلی زود تحریم و بایکوت کردند فواد بریتان گفت: “انتخابات می تواند میدان و عرصه ای برای مبارزات سیاسی احزاب و خلق باشد. بایکوت زودهنگام این عرصه مجادله و میدان مبارزاتی را تنگ و بی تاثیر می کند. ما از احزابی که تنها سیاست بایکوت بدون هیچ پروژه و برنامه ای برای خلق را در پیش گرفتند انتقاد می کنیم. چطور امکان دارد بدون هیچ ارزیابی از وضع موجود وخوانشی درست از جامعه ایرانی و کوردستان و بدون هیچ جایگزینی برای چاره یابی مشکلات خلق خود تنها به بایکوتی بی روح، بدون رنج و زحمت و بسیار ساده انگارانه متوسل شد؟ ملت کورد انتظار داشت با یک صدا این انتخابات را بایکوت و در عوض آن جایگزینی برای آن پیدا می کرد حال اینکه احزاب شرق کوردستان در طول مبارزات خود هزاران شهید تقدیم این خاک کرده اند و من هیچ گاه اینها را با اپوزیسون های از قبیل مجاهدین خلق و یا سلطنت طلب ها مقایسه نمی کنم.

 

باوری به ذهنیت حاکم بر جمهوری اسلامی نداریم بلکه به ملت خود اعتقاد داریم.
ریاست مشترک کودار در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه برخی شما را به جنبش اصلاحات و اعتدالیون متصل می کنند گفت: “ما مبتکر سیستمی هستیم که برای خروج ایران از بحران موجود صاحب پروژه ای استراتژیک است. خیلی طبیعی است این برنامه و پروژه مخاطبانی از جمله دولت و حکومت، احزاب و سازمانهای مدنی دارد و ما باید برای پیشبرد اهداف مشروع خلق خود با این مخاطبان به گفتگو بنشینیم. لزوم این کار سیاست است و در هر کجای جهان اپوزیسیون و دولت ها در کنار همدیگر قرار می گیرند، ولی نکته اساسی این است اگر اپوزیسیون منفعت خلق خود را به بهای ناچیز نفروشد و حاضر به مزدوری نباشد آن وقت نفع آن به خلق می رسد. ما بر این باوریم که مردمان زیادی با حضور در نهادهای مدنی، هنری، محیط زیست و ارگانهای جوانان و زنان آگاه در ایران وجود دارند که هیچگاه خواهان مداخله نظامی از سوی نیروهای اشغالگر نیستند و برای این هدف فداکاریها و زخمات زیادی را متقبل شده اند. ما به ذهنیت حاکم بر جمهوری اسلامی باور نداریم که مسئله کورد و خلق های ستم دیده را چاره یابی کنند بلکه ما به نیرو و اراده ملت خود باورمندیم که میتوانیم با اتحاد بر مشکلات فائق آییم.

 

خط موسوم به اصلاحات هیچ ارتباطی با اصلاح و تغییر ندارند. آنان چپ محافظه کار هستند.
در ادامه این گفتگو که فواد بیریتان با تلویزیون Freedom داشت به این پرسش جواب داد که چرا علارغم درخواست احزاب کوردی از مردم جهت تحریم دوباره ملت به پای صندوق های رای می روند بیان داشت: “در دوران اصلاحات و خاتمی ملت ایران و خلق کورد به دنبال روزنه های از امید برای تغییر در ذهنیت جمهوری اسلامی می گشتند ولی معلوم شد اصلاحات نیز از شعار تعدیل اختیارات ولی فقیه و تغییر در قانون اساسی به لفاظی “جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم و اجرای مو به موی قانون اساسی” نزول و سقوط کرد. مردم کورد خواستند با مشارکت خود آخرین شانس را جهت بقای حیات سیاسی به آنان بدهند ولی آنان به جای قدردانی از این شانس، نمک خوردند و نمکدان شکستند و به ناسپاسی روی آوردند. باید تاکید کنم اگر حتی مردم در انتخابات نیز شرکت کنند بار دولت گران تر خواهد شد و باید نیک بدانند که دیگر مردم کوردستان و خلق های ایران فریب وعده های آنان را نخواهند خورد. اینان در واقع نه اصلاح طلب بودند نه خواهان اصلاحات اساسی بلکه نیروهای خود نظام و چپ محافظه کار هستند. حال اینکه در بطن نظام جمهوری اسلامی نیز درگیریها و تسویه های درون سازمانی برای دوران تثبیت قدرت وجود دارد که ما نباید آن را ندیده بگیریم و بگوییم همه ی احزاب و نیروهای درون نظام یکی هستند و هیچگونه مخالفتی با اصل نظام ندارند”.

 

مردم می توانند در انتخابات شوراهای شهر و روستا به افراد متعهد، بومی و متخصص رای بدهند.
فواد بیریتان در پایان مصاحبه تلویزیونی خود در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستاها اعلام کرد: “ما انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کردیم ولی در مورد شوراها که عرصه دموکراسی مستقیم مردم و نمایندگان آن است این حق رابرای مردم خود قائل شدیم که خودشان تصمیم به مشارکت در حوزه هایی که نیاز به مدیریت بومی و خدمت رسانی به شهر و روستاهای خود وجود دارد را بگیرند. کسانی که متعهد و صادق و متخصص هستند واین شانس را داشته اند که از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند مردم می توانند آنان را انتخاب کنند.اگر در حوزه های حساس و سرنوشت ساز مردم رای خود را بکار نگیرند احتمال این وجود دارد افرادی از ناکجاآباد بر مسند قدرت بنشینند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com