صفحه‌ی ویژه‌ی

الف_راوی

احسان حسین زاده حقوقدان، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و روزنامه نگار ایرانی است که با روزنامه ها و وبسایت های متعددی در زمینه نگارش مقاله حول موضوعات حقوق بشر، حاکمیت قانون و مسائل حقوق اساسی همکاری داشته است.

آخرین نظرات توسط نویسنده الف_راوی

    نطری یافت نشد.