صفحه‌ی ویژه‌ی

eblaghi

آخرین مطالب :


نامه‌ی سرگشاده شیطان به سید علی خامنه‌ای

جمهوری اسلامی، خونخوار تر از مغول، بدنام تر از قاجار، وحشی تر از داعش و طالبان!


بزرگترین تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی بعد از خامنه‌ای پمپرز می‌بندد!

شکست بزرگ تاریخی جمهوری اسلامی در همه عرصه های ایدئولوژی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زنان، حقوق بشر ….

نامه سرگشاده یزید به مردم ایران درباره سید علی خامنه ای

ده شباهت بین سید علی خامنه ای و یزید

اسلام سید علی خامنه ای


… و آنگاه شیطان بر دست چلاق خامنه ای و شانه هایش بوسه زد و گفت تو یزید زمانی، تو برگزیده شده ای!

میلیونها نفر طی ۱۰۰ روز در کف خیابان مخالفت خود را با علی خامنه ای اعلام کردند، ولی دیکتاتور خبیث حاضر به کناره گیری نیست!

قوانین اساسی ای که توسط رهبر و سران نظام نقض گردیده اند و می توان بواسطه آن آنها را محاکمه کرد!


اسلام – ببین و بخوان، فقط سرگیجه نگیری


بخش هایی از کارنامه سیاه روحانیون در ایران!


آخوند دوزاری معروف رو همه قدیمیا می شناسند!


عکس سید علی خامنه‌ای ریش زده و کله تراشیده!

آمریکا؛ حالا نوبت خامنه‌ای است که تصمیم بگیرد

دیدگاه مسخره سید علی خامنه‌ای در مورد “محاربه”


علت بی اعتباری شدید روحانیون در ایران: بخش چهارم – دستاورد های چهل و سه سال حکومت روحانیون در ایران


علت بی اعتباری شدید روحانیون در ایران: بخش سوم: ترویج ۴۳ سال فرهنگ عزا و ناشادی توسط روحانیون + فهرست روزهای عزا


“جمهوری اسلامی” عمامه بزرگ و گشادی بود که آخوندها در سال ۵۷ بر سر ملت گذاشتند!


میلیون ها نفر طی سه ماه هر روز کف خیابون میگن “مرگ بر خامنه ای”! این خامنه ای منفور پنبه گذاشته تو گوشش! هنوز نشنیده!


علت بی اعتباری شدید روحانیون در ایران: بخش دوم – فساد، اختلاس، دزدی ۴۳ ساله + لینک هزاران فساد در جمهوری اسلامی


برخی از جنایتکاران و آدمکشان معروف جمهوری اسلامی ایران


علت بی اعتباری شدید روحانیون در ایران: بخش نخست – جنایات ۴۳ ساله


خط فقر در مهر ۱۴۰۱ برابر ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان + محاسبات و جداول مربوطه


علت بی اعتباری شدید روحانیون در ایران: بخش نخست – جنایات ۴۳ ساله


نگاهی به جنایات ۴۳ ساله جمهوری اسلامی


جوانان با فرهنگ ایران! لطفا از لغات مستهجن در شعارها استفاده نکنید! دلایل!


آمار تعداد آخوندهای کشور: ۲۰۰ هزار آخوند مفت خور در کشور داریم!


هموطن! آخوندها را تحریم کنیم! دیگر کسی برای مراسم عقد و عروسی، عزا، محرم .. آخوند دعوت نکند!


در ۴۳ اخیر روحانیت یا در جنایات جمهوری اسلامی شریک بوده یا در برابر این جنایات سکوت کرده است! + لیست جنایات


قوانین وحشتناک اسلامی در جمهوری اسلامی از کجا آمده اند؟: روایت هزاران حدیث متناقض