صفحه‌ی ویژه‌ی

ashahrabif

آخرین مطالب :


سوریه و جهان: بازگشت و پیش‌رَویِ ارتجاع


به‌سوی یک سیاست ترقی‌خواه در خاورمیانه: گفت‌وگوی پروبلماتیکا با ژیلبر آشکار


پیش‌روی آرام زنان به‌معنای دست‌کشیدن از سیاست رسمی نیست: گفتگوی پروبلماتیکا با فاطمه صادقی


بازاندیشیِ معضل جنسیتی امکانات سیاسی جدیدی را به وجود می‌آورد: گفتگوی پی‌یر شَیّان با جودیت باتلر


بازخوانی جریان‌های چپ در دوران مشروطه: گفتگوی مهسا علی‌بیگی با محمدحسین خسروپناه


چرا باید از وحدت اسلامی عبور کرد؟ در دفاع از سکولاریسم دموکراتیک[۱] برای خاورمیانه


از بهار عربی چه باقی مانده است؟


نامه‌ای از ایران خطاب به مبارزان کوبانی


چپ در مواجهه با احتمال توافق هسته‌ای ایران و غرب


یک فرصت تاریخی: مصاحبه‌ی «ترنسفورم» با الکسیس تسیپراس


مهاجرین و شکنندگی‌های دمکراسی اروپایی: چگونه مسئله‌ی مهاجرت، تعارض‌های وضع موجود را افشا می‌کند؟


اسلام و ناسیونالیسم: تداوم‌ها و تناقض‌ها


باشلار و مفهوم «پروبلماتیک»

ایده‌هایی برای پراکسیس سیاسی


هانا آرنت، صهیونیسم و نقد دولت-ملت: درباره‌ی کتاب «نوشته‌های یهودی» اثر هانا آرنت


دیالکتیکِ ماتریالیستی لوفور


چهره‌های متکثر اسلام در قرن بیست و یکم


پروبلماتیک چیست؟


پرویز؛ قواره‌ای خارج از قاعده


چپ و مسئله‌ی آکادمی در ایران: به‌سوی برنامه‌ای ایجابی

علوم اجتماعی در ایران: از تثبیت تا افول


مسئله‌ی کشفِ حجاب در دوران پهلوی اول: شکست یک مداخله


تکلم هگل به فارسی: بررسی تحلیلی-تاریخی آثار مربوط به هگل در ایران

حاکم و محکوم در اندیشه‌ی سیاسی ایران باستان

نوشتار به‌مثابه‌ی عمل جراحی


مواجهه‌ی نقادانه با سنت

آخرین نظرات توسط نویسنده ashahrabif

    نطری یافت نشد.