دوازده مرد خبیث نام نهمین قسمت از پادکست برابری است که به بررسی سوابق و نظرات برخی از اعضای تاثیر گذار شورای نگهبان در سال‌های گذشته اختصاص دارد.

با نگاهی به ۷ دوره گذشته  شورای نگهبان از سال ۵۸ تا امروز می بینیم که  ۴۸ نفر در مقاطع مختلف به عضویت شورای نگهبان در آمده‌اند، ۲۸ حقوقدان و ۲۰ فقیه. به عبارت دیگر در ۴۰ سال گذشته ۲۰ نفر با عنوان فقیه توانسته‌اند به نام اسلام ترجمه خود را از قانون اساسی به میلیون‌ها ایرانی تحمیل کنند و نتیجه ده ها انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان را مهندسی کرده و آن را باب میل رهبر جمهوری اسلامی رقم بزنند.

در این قسمت همچنین از نقش افرادی مانند احمد جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان و محمود کدخدایی دست راست او در این شورا سخن خواهیم گفت و برخی وقایع تاریخی در این شورا را بررسی خواهیم کرد.

برابری را در پلتفورم‌های زیر بشنوید:

Castbox 

Anchor 

Breaker 

iTunes 

Radiopublic 

Spotify 

Pocketcast

soundcloud


فصل اول پادکست برابری، مجموعه‌ای ۹ قسمتی با عنوان «شورای نگهبان یکی از موانع دموکراسی در ایران» است که از امروز، هر هفته در وب‌سایت عرصه سوم، «کست‌باکس»، «آی‌تونز» و دیگر اپلیکشن‌های ویژه پادکست منتشر خواهد شد.


قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

قسمت پنجم:

قسمت ششم:

قسمت هفتم:

قسمت هشتم:

هشتمین قسمت از پادکست برابری: نیمکت ذخیره‌ها و بودجه‌های شورای نگهبان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)