ششمین قسمت از پادکست برابری: هیات‌های نظارت؛ بازوی اجرایی شورای نگهبان

ششمین قسمت از پادکست برابری به موضوع هیات‌های نظارت؛ بازوان اجرایی شورای نگهبان اختصاص دارد. هیات‌های نظارت که قرار بود تنها بر روند اخذ رای نظارت کرده و ضامن سلامت ارای انتخاباتی باشند، با گذشت … ادامه خواندن ششمین قسمت از پادکست برابری: هیات‌های نظارت؛ بازوی اجرایی شورای نگهبان