دومین قسمت از پادکست برابری: کنوانسیون‌های حقوق بشری در شورای نگهبان

 دومین قسمت پادکست برابری محصول عرصه سوم به بررسی سرنوشت کنوانسیون‌های حقوق بشری در نظام قانون‌گذاری ایران و نقش شورای نگهبان در این حوزه اختصاص دارد. مهمانان این قسمت از پادکست برابری دکتر محمود امیری … ادامه خواندن دومین قسمت از پادکست برابری: کنوانسیون‌های حقوق بشری در شورای نگهبان