سومین قسمت از پادکست برابری: تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان

چگونه شورای نگهبان با تفاسیر خود به مانعی برای گذار به دموکراسی تبدیل شده است؟ چگونه ۱۲ نفر توانسته‌اند برداشت‌های متناقض خود از قانون اساسی را به ۸۰ میلیون ایرانی تحمیل کنند؟  شما به برابری … ادامه خواندن سومین قسمت از پادکست برابری: تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان