چگونه شورای نگهبان با تفاسیر خود به مانعی برای گذار به دموکراسی تبدیل شده است؟ چگونه ۱۲ نفر توانسته‌اند برداشت‌های متناقض خود از قانون اساسی را به ۸۰ میلیون ایرانی تحمیل کنند؟ 

شما به برابری گوش‌میکنید!

سومین قسمت پادکست برابری به بررسی نحوه تفسیر قانون اساسی در جمهوری اسلامی اختصاص دارد.

در این قسمت با شما از حق انحصاری ۱۲ مرد در تفسیر قانون اساسی خواهیم گفت و عواقب چنین اختیاری را بررسی می‌کنیم، به برخی تفسیر‌های جنجال برانگیز این نهاد مراجعه می‌کنیم و سعی می‌کنیم تصویری دقیق تر از ذهنیت مفسران قانون اساسی ارائه بدیم.

از استانداردهای دوگانه شورای نگهبان و رهبر فعلی جمهوری اسلامی در مواجهه با اصول مختلف قانون اساسی مثال‌هایی می‌اوریم و ماجرای استعفای قهرآمیز اولین دبیر شورای نگهبان را با هم مروری می‌کنیم.

حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر به همراه محمد تقی کروبی مهمانان این قسمت از پادکست برابری هستند.

برابری را در پلتفورم‌های زیر بشنوید:

Castbox 

Anchor 

Breaker 

iTunes 

Radiopublic 

Spotify 

Pocketcast

soundcloud


فصل اول پادکست برابری، مجموعه‌ای ۹ قسمتی با عنوان «شورای نگهبان یکی از موانع دموکراسی در ایران» است که از امروز، هر هفته در وب‌سایت عرصه سوم، «کست‌باکس»، «آی‌تونز» و دیگر اپلیکشن‌های ویژه پادکست منتشر خواهد شد.


قسمت اول:

قسمت دوم:

دومین قسمت از پادکست برابری: کنوانسیون‌های حقوق بشری در شورای نگهبان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)