مجموعه پادکست برابری

اولین قسمت از پادکست برابری منتشر شد: شورای نگهبان، ضامن تبعیض علیه اقلیت‌ها.
در این شماره با شما از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی، جنسی، مهاجران و … در ایران میگوییم و به روایاتی از رنج آنها از زندگی در جمهوری اسلامی ایران را می‌شنویم و به نقش نهاد شورای نگهبان در نهادینه شدن این تبعیض‌ها می‌پردازیم.