چهارمین قسمت از پادکست برابری: قانون‌گذاری علیه حقوق زنان

اپیزود چهارم پادکست برابری به بررسی نقش شورای نگهبان در نقض حقوق زنان اختصاص یافته است. در این قسمت از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون نفی هر گونه خشونت علیه زنان صحبت می‌کنیم و مسیر … ادامه خواندن چهارمین قسمت از پادکست برابری: قانون‌گذاری علیه حقوق زنان