هشتمین قسمت از پادکست برابری: نیمکت ذخیره‌ها و بودجه‌های شورای نگهبان

در اپیزود هشتم  پادکست برابری سری‌زده‌ایم به «بودجه‌های شورای نگهبان» و «نیمکت ذخیره‌های شورای نگهبان» یا همان مجامع مشورتی فقهی و حقوقی . شورای نگهبانی که طبق قانون اساسی قرار بود متشکل از ۶ حقوق‌دان … ادامه خواندن هشتمین قسمت از پادکست برابری: نیمکت ذخیره‌ها و بودجه‌های شورای نگهبان