بایگانی

واقعیت شورشی اعتراضات مردمی: از ایران تا فرانسه – (شماره ۲۲۳) – کورش عرفانی

برنامه کاوه آهنگر: وظیفه‌ی ما برای مقابله با نابودی برنامه‌ریزی شده‌ی ایران

چگونه فرانسه از جنبش به شورش رسید ⁩

چرایی ترجیح مرگ بر زندگی در ایران ⁩

اهمیت درک روند مرحله‌ای کمیابی، نایابی و قحطی در ایران – (شماره ۲۲۲) – کورش عرفانی

ضرورت مراقبت از سلامت جسمی و روانی فرد و جامعه در شرایط سخت کنونی – (شماره ۲۲۱) – کورش عرفانی

کوه کمپین اقتصادی نظام موش زایید! – کورش عرفانی

قتل عام خاموش ملت ایران توسط رژیم دست نشانده‌ی دشمن – (شماره ۲۲۰) – کورش عرفانی

درس مهم قیام آبان ۹۸ ‎

ما این جنگ را شروع کرده‌ایم که به پایانش ببریم و هیچ حرفی با شما نداریم الی یک کلمه: نه – کورش عرف …

خلاصه داستان هوش مصنوعی ⁩

درگیری تاسف بار دو جناح کومله: ضرورت حذف یکدیگر نیست! – کورش عرفانی

حمله‌ی تیرانا: تبدیل تهدید به فرصت ⁩

آزادی حجاب: یکی از دستاوردهای جنبش مهسا – کورش عرفانی

تدارک بهتر جایگزین‌سازی رژیم با استفاده از تجارب – (شماره ۲۱۸) – کورش عرفانی

برنامه کاوه آهنگر: باورهای مردم ایران برای آینده و ضرورت انطباق اپوزیسیون با آن – کورش عرفانی

کار کردن روی کمبودهای جنبش مهسا در تدارک موج دوم – (شماره ۲۱۴) – کورش عرفانی

تدارک شورش‌های ناشی از مشکلات جدی اقلیمی و آب و هوایی در ایران – (شماره ۲۱۳) – کورش عرفانی

عادی سازی «نعمت» جنگ ⁩

مبنای انتخاب سرنوشت‌ساز مردم ایران ⁩

درس مهم قیام آبان ۹۸ ‎

برنامه کاوه آهنگر: موقعیت جهانی و شرایطی که مردم ایران در آن به واکنش خواهند پرداخت

آمادگی سراسری جنبش برای سالی پر ماجرا و حساس – (شماره ۱۶۲) – کورش عرفانی

مبارزه‌ی کارگری نیاز به سازماندهی و گسترده شدن دارد – کورش عرفانی

معلمان باید خود را برای مدیریت جنبش و فراتر از آن آماده سازند – کورش عرفانی

درس مهم قیام آبان ۹۸ ‎

کنترل نظم اجتماعی از دست رژیم خارج شده است – کورش عرفانی

با دو نوع مدعی در جنبش جدی برخورد کنید:‌ خایٔنین و جاه‌طلبان – کورش عرفانی

تدارک پیشبرد جنبش مهسا در سال ۱۴۰۲ به سمت پیروزی – (شماره ۱۶۱) – کورش عرفانی

معنای رفراندم ۱۲ فروردین چیست و چه بود – کورش عرفانی

دزدی آثار تاریخی و حراج اموال عمومی ماموریت آخر رژیم – کورش عرفانی

تلاطم سیاسی و اجتماعی از آغاز سال جدید: آماده باشیم – (شماره ۱۶۰) – کورش عرفانی

چرا و چگونه رژیم می‌خواهد جنبش مردمی را «ماست» مالی کند؟ ⁩