بایگانی

مافیاهای غارتگر رژیم و تلاش برای حفظ قدرت به کمک همدستان خارج از کشوری خود – کورش عرفانی

در زمان سرگرمی دیگران نیروی انقلابی خود را آماده تهاجم بعدی می‌کند – (شماره ۱۱۱) – کورش عرفانی

تبدیل یک کمپین ناموفق به یک جبهه‌ی سیاسی و تقویت تحزب – (شماره ۱۱۰) – کورش عرفانی

درس مهم قیام آبان ۹۸ ‎

کارزار «وکالت» و تلاش کاذب برای پر کردن خلاء رهبری جنبش انقلابی – کورش عرفانی

رهبری عملی جنبش در جریان است نیاز به وکالت و ولایت ندارد – (شماره ۱۰۹) – کورش عرفانی

تلاش‌های دفتر وکالت و شرکاء برای سلب خصلت انقلابی از جنبش – (شماره ۱۰۸) – کورش عرفانی

برنامه کاوه آهنگر: دیدن جنبش انقلابی به مثابه شانس نهایی نجات ایران و ایرانی – دکتر کورش عرفانی ( …

رهبری وکالتی و آینده‌ی ناروشن آن: ⁩دکتر کورش عرفانی (دوشنبه ۲۳ ژانویه)

جنبش انقلابی مسخره‌بازی‌های مشترک داخل و خارج را به هم می‌زند – (شماره ۱۰۷) – کورش عرفانی

تلاش برای برنامه‌ریزی جا به جایی قدرت با فریب تاریخی مردم – (شماره ۱۰۶) – کورش عرفانی

درس مهم قیام آبان ۹۸ ‎

فروپاشی اقتصادی خبر از آماده شدن آشوب اجتماعی می‌دهد – (شماره ۱۰۵) – کورش عرفانی

برخورد منطقی با سرنوشت جنبش انقلابی و آینده ایران – (شماره ۱۰۴) – کورش عرفانی

آیا خیزش مردم تربت جام آغاز جنبش‌های معیشتی است – (شماره ۱۰۳) – کورش عرفانی

اگر ۹۹ درصدی‌ها می‌دانستند که چه در انتظارشان است – (شماره ۱۰۲) – کورش عرفانی (دوشنبه ۱۶ ژانوی …

همزمانی جنبش براندازی و شتاب گرفتن فروپاشی نظام – (شماره ۱۰۱) – کورش عرفانی (دوشنبه ۱۶ ژانویه)

برنامه کاوه آهنگر: ضرورت پیروزی جنبش انقلابی برای نجات ایران و ایرانی

درس مهم قیام آبان ۹۸ ‎

تربت جام: آیا این آغاز بازشدن جبهه‌ی شورش‌های معیشتی است؟ (دوشنبه ۱۶ ژانویه)

در تدارک گشودن جبهه‌های جدید علیه رژیم و به نفع جنبش – (شماره ۱۰۰) – کورش عرفانی

این تفرقه افکنی نیست، هشدار جدی است درباره جناح راست اپوزیسیون و رسانه‌های حامی آن! – کورش عرفا …

ضرورت گشودن جبهه‌های جدید مبارزاتی در جنبش کنونی ⁩

چگونه رهبری جنبش را از پایین انتخاب و مستقر کنیم – (شماره ۹۹) – کورش عرفانی

منطق دومینوی سقوط رژیم و پیروزی مردم – کورش عرفانی

اهمیت تمرکز بر موضوعات اصلی برای پیروزی جنبش انقلابی – (شماره ۹۸) – کورش عرفانی: (چهارشنبه ۱۱ ژ …

رهبری جنبش یعنی فرماندهی جنگ – (شماره ۹۷) – کورش عرفانی (سه‌شنبه ۱۰ ژانویه)

در تدارک فراخوان اعتراض به آلودگی هوا در تهران و شهرهای دیگر – (شماره ۹۶) – کورش عرفانی (دوشنبه …

آیا می‌گذارند این بار جنبش تبدیل به انقلاب شود؟ ⁩

جنبش باید خود را برای مراحل پیشرفته خود آماده شود – (شماره ۹۵) – کورش عرفانی (دو شنبه ۹ ژانویه)

درس مهم قیام آبان ۹۸ ‎

برنامه کاوه آهنگر: ایران به سوی تعیین سرنوشت: برجام، جنگ، جنبش / دکتر کورش عرفانی

آیا می‌گذارند این بار جنبش تبدیل به انقلاب شود؟ کورش عرفانی (جمعه ۶ ژانویه)

آماده شدن جنبش انقلابی برای رهبری شورش‌های آینده – (شماره ۹۴) – کورش عرفانی {۶ ژانویه جمعه}