بایگانی

بر بامِ دردِ حقیقت

مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال در کنار کودکان کار

لغو کار مزدوری کودکان: رؤیایی همچنان دست نیافتنی

در نشست “واکاوی کار کودکان” مطرح شد:افزایش کودکان کار، پیامد برخی سیاست‌های اقتصادی است/ ضرو …

مرکز «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» پلمپ شد

کارگران و کودکان کوره پز خانه ها، بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر

کودکانی که کودکـی می فروشند

حقوق کودکان و کمیسیون مجلس اسلامی

از دریا تا دریا برای کودکان کار

«نداری» ما را می‌سوزاند : گفت‌وگو با کودک کاری که دو ماه پیش مچ دست راستش را در چرخ گوشت از دست داد

خاکسترم را به باد بسپارید تا کودکی ام در میان شهر بازی کند!

خانه به مثابه کوره‌ آجرپزی

سلب حق حضانت کودکان کار و خیابان از خانواده

معضلات اجتماعی و راه حل مردمی آن

بی‌هویت بودن؛ تراژدی تلخ کودکان افغان

کودکان کار؛ تجاوز جنسی یا تجربه جنسی

کودکان کار: نخستین قربانیان تنگناهای اقتصادی

بی‌اعتناییِ معنادار!

به‌نام کودکان کار، به کام موسسه‌های خیریه

گفتگو با دو کودک فال فروش

یازده سالگی یک کودکی ناتمام / ریحانه فرزانه

برای کودکان کار ایرانی، «تجاوز» روزمرگی و بخشی از آمار شده!

در بیانیه جمعی از فعالان حقوق کودک طرح شد؛ عکس سلفی با کودکان کار: پوچ، تبلیغاتی و مُد روز

حکایت آجرپزهای کوچک

جهان وارونه و دنیای کودکانه!

کار در خیابان و مترو

سوءاستفاده جنسی از کودکان کار؛ مخفیانه و گسترده

سکه‌های داغ گورستان در دست‌های سرد فقر

تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی

۲۵۰ میلیون کودک کار در جهان چه می کنند؟/ کودکانی که در ایران به اندازه کارگران بزرگسال کار می کنند