صفحه‌ی ویژه‌ی

یوسف جاویدان

نویسنده و پژوهشگر؛ استاد پیشین تاریخ هنر و هنرهای زیبا در دانشگاه مریلند، فراستبورگ و دانشگاه‌ ایالتی کالیفرنیا؛ نشر جستارهای متعدد در نشریه‌های ایرانی در کانادا، آمریکا و اروپا

آخرین مطالب :


آزادی، تعرض جنسی و اصل برائت


بازگشت امارت اسلامی افغانستان

رباعیات فلات بلندی که سوخت

آخرین نظرات توسط نویسنده یوسف جاویدان

    نطری یافت نشد.