صفحه‌ی ویژه‌ی

م.ایل بیگی

آخرین مطالب :


” منِ ” آقایِ براهنی تازه نیست !


هوشنگ کاووسی : عبدالحسین سپنتا ، پایه گزار سینمای ایران (“نگین”،شمارهء۴۷،فروردین۱۳۴۸)


آلبر کامو (برگردان: مسعود یزدی / بهزاد آرش): خلاقیت (“نگین”،شمارهء۵۴،آبان۱۳۵۴)


ولادیمیر مایاکوفسکی / سیامک آزاده [ فریدون ایل بیگی ] : گفتگو با رفیق لنین (“عصرعمل”، شمارهء۱ ،۱۳۵۴؟)


احمد فتوحی : فروغ فرخزاد (” به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد(“نگین”،شمارهء۵۷،بهمن۱۳۴۸)


آنتوان چخوف (برگردان : محمدعلی جمالزاده): گفتاری دربارهء نمایشنامه (درام)/(“نگین”،شمارهء۵۰،تیر۱۳۴۸)


آلبر کامو (برگردان : مسعود یزدی / بهزاد آرش) : ضرورت هنر (“نگین”، شمارهء۵۰،تیر۱۳۴۸)


آندره ای پلاتونوف (برگردان : احمد میرعلائی) : فرو (“نگین”،شمارهء۵۷،بهمن۱۳۴۸)


شعر امروز آفریقا /برگردان : کامبیز فرخی(“نگین”،شمارهء۵۷،بهمن۱۳۴۸)


نادره گوئی/برگردان:فریدون ایل بیگی (“نگین” ، شمارهء ۱۳ ، خرداد ۱۳۴۵)


حمید عنایت: تحقیق علمی در دانشگاههای آمریکا


آگاهی از صدور مرگ سقراط


استانیسلاوسکی به این سئوال پاسخ می دهد؛کارگردان یعنی چه؟


ابراهیم صفائی : سندی نویافته از نخستین رئیس الوزرای دوران مشروطه (“نگین”،شماره۴۸،اردیبهشت۱۳۴۸)


پرویز شاپور : کاریکلماتور(“نگین”، شمارهء ۴۹ ، خرداد۱۳۴۸)


انقلاب سیاه ( راه پیمائی سیاه پوستان یا یک جنبش قلابی؟ ( “نگین” ، شماره های ۱۸ و ۱۹ ، آبان و آذر ۱۳۴۵)


ولادیمیر یرمیلوف/ح.اسدپور (“نگین”،شمارهء۴۷،فروردین۱۳۴۸): آنتوان چخوف هنرمندی بزرگ و نوآور (“روش چخوف در بازنمود واقعیت”)


مایاکوفسکی : معراج / برگردان : فریدون ایل بیگی -یدالله رویائی(“نگین” ، شمارهء ۱۸ ، آبان ۱۳۴۵)


چند نوشته از “محمود عنایت” در باره مصدق ، شاه و علم


لئونس پی یلار/فریدون ایل بیگی : مصاحبه ای با ژان پل سارتر ( “نگین” ، شمارهء ۱۱ ، اردیبهشت؟ ۱۳۴۵ )


الکساندر سولژنیتسین/هوشنگ مستوفی (“نگین”،شمارهء۵۴،آبان۱۳۴۸) : دست راست


ژ.ژ. ویلار / برگردان : فریدون ایل بیگی : حقایقی در بارهء فرهنگهای لغات( “نگین” ، شمارهء ۲ ، تیر ۱۳۴۴)

آخرین نظرات توسط نویسنده م.ایل بیگی

    نطری یافت نشد.