صفحه‌ی ویژه‌ی

م.ایل بیگی

آخرین مطالب :


” منِ ” آقايِ براهني تازه نيست !


هوشنگ کاووسی : عبدالحسين سپنتا ، پايه گزار سينمای ايران (“نگین”،شمارهء۴۷،فروردین۱۳۴۸)


آلبر کامو (برگردان: مسعود يزدی / بهزاد آرش): خلاقيت (“نگین”،شمارهء۵۴،آبان۱۳۵۴)


ولاديمير ماياکوفسکی / سيامک آزاده [ فريدون ايل بيگی ] : گفتگو با رفيق لنين (“عصرعمل”، شمارهء۱ ،۱۳۵۴؟)


احمد فتوحی : فروغ فرخزاد (” به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد(“نگین”،شمارهء۵۷،بهمن۱۳۴۸)


آنتوان چخوف (برگردان : محمدعلی جمالزاده): گفتاری دربارهء نمايشنامه (درام)/(“نگین”،شمارهء۵۰،تیر۱۳۴۸)


آلبر کامو (برگردان : مسعود يزدی / بهزاد آرش) : ضرورت هنر (“نگین”، شمارهء۵۰،تیر۱۳۴۸)


آندره ای پلاتونوف (برگردان : احمد ميرعلائی) : فرو (“نگین”،شمارهء۵۷،بهمن۱۳۴۸)


شعر امروز آفريقا /برگردان : کامبيز فرخی(“نگین”،شمارهء۵۷،بهمن۱۳۴۸)


نادره گوئی/برگردان:فریدون ایل بیگی (“نگين” ، شمارهء ۱۳ ، خرداد ۱۳۴۵)


حميد عنايت: تحقيق علمی در دانشگاههای آمريکا


آگاهی از صدور مرگ سقراط


استانيسلاوسکی به اين سئوال پاسخ می دهد؛کارگردان يعنی چه؟


ابراهيم صفائی : سندی نويافته از نخستين رئيس الوزرای دوران مشروطه (“نگین”،شماره۴۸،اردیبهشت۱۳۴۸)


پرويز شاپور : کاريکلماتور(“نگین”، شمارهء ۴۹ ، خرداد۱۳۴۸)


انقلاب سياه ( راه پيمائی سياه پوستان يا يک جنبش قلابی؟ ( “نگين” ، شماره های ۱۸ و ۱۹ ، آبان و آذر ۱۳۴۵)


ولاديمير يرميلوف/ح.اسدپور (“نگین”،شمارهء۴۷،فروردین۱۳۴۸): آنتوان چخوف هنرمندی بزرگ و نوآور (“روش چخوف در بازنمود واقعيت”)


ماياکوفسکی : معراج / برگردان : فریدون ایل بیگی -يدالله رويائی(“نگين” ، شمارهء ۱۸ ، آبان ۱۳۴۵)


چند نوشته از “محمود عنايت” در باره مصدق ، شاه و علم


لئونس پی یلار/فریدون ایل بیگی : مصاحبه ای با ژان پل سارتر ( “نگين” ، شمارهء ۱۱ ، ارديبهشت؟ ۱۳۴۵ )


الکساندر سولژنيتسين/هوشنگ مستوفی (“نگین”،شمارهء۵۴،آبان۱۳۴۸) : دست راست


ژ.ژ. ویلار / برگردان : فریدون ایل بیگی : حقایقی در بارهء فرهنگهای لغات( “نگين” ، شمارهء ۲ ، تير ۱۳۴۴)

آخرین نظرات توسط نویسنده م.ایل بیگی

    نطری یافت نشد.