صفحه‌ی ویژه‌ی

م.ایل بیگی

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


” منِ ” آقایِ براهنی تازه نیست !


هوشنگ کاووسی : عبدالحسین سپنتا ، پایه گزار سینمای ایران (“نگین”،شمارهء47،فروردین1348)


آلبر کامو (برگردان: مسعود یزدی / بهزاد آرش): خلاقیت (“نگین”،شمارهء54،آبان1354)


ولادیمیر مایاکوفسکی / سیامک آزاده [ فریدون ایل بیگی ] : گفتگو با رفیق لنین (“عصرعمل”، شمارهء1 ،1354؟)


احمد فتوحی : فروغ فرخزاد (” به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد(“نگین”،شمارهء57،بهمن1348)


آنتوان چخوف (برگردان : محمدعلی جمالزاده): گفتاری دربارهء نمایشنامه (درام)/(“نگین”،شمارهء50،تیر1348)


آلبر کامو (برگردان : مسعود یزدی / بهزاد آرش) : ضرورت هنر (“نگین”، شمارهء50،تیر1348)


آندره ای پلاتونوف (برگردان : احمد میرعلائی) : فرو (“نگین”،شمارهء۵۷،بهمن۱۳۴۸)


شعر امروز آفریقا /برگردان : کامبیز فرخی(“نگین”،شمارهء57،بهمن1348)


نادره گوئی/برگردان:فریدون ایل بیگی (“نگین” ، شمارهء 13 ، خرداد 1345)


حمید عنایت: تحقیق علمی در دانشگاههای آمریکا


آگاهی از صدور مرگ سقراط


استانیسلاوسکی به این سئوال پاسخ می دهد؛کارگردان یعنی چه؟


ابراهیم صفائی : سندی نویافته از نخستین رئیس الوزرای دوران مشروطه (“نگین”،شماره48،اردیبهشت1348)


پرویز شاپور : کاریکلماتور(“نگین”، شمارهء 49 ، خرداد1348)


انقلاب سیاه ( راه پیمائی سیاه پوستان یا یک جنبش قلابی؟ ( “نگین” ، شماره های 18 و 19 ، آبان و آذر 1345)


ولادیمیر یرمیلوف/ح.اسدپور (“نگین”،شمارهء47،فروردین1348): آنتوان چخوف هنرمندی بزرگ و نوآور (“روش چخوف در بازنمود واقعیت”)


مایاکوفسکی : معراج / برگردان : فریدون ایل بیگی -یدالله رویائی(“نگین” ، شمارهء 18 ، آبان 1345)


چند نوشته از “محمود عنایت” در باره مصدق ، شاه و علم


لئونس پی یلار/فریدون ایل بیگی : مصاحبه ای با ژان پل سارتر ( “نگین” ، شمارهء 11 ، اردیبهشت؟ 1345 )


الکساندر سولژنیتسین/هوشنگ مستوفی (“نگین”،شمارهء54،آبان1348) : دست راست


ژ.ژ. ویلار / برگردان : فریدون ایل بیگی : حقایقی در بارهء فرهنگهای لغات( “نگین” ، شمارهء 2 ، تیر 1344)

آخرین نظرات توسط نویسنده م.ایل بیگی

    نطری یافت نشد.