” منِ ” آقایِ براهنی ، چیز تازه ای نیست . و اکثرِ این ” من ” ها در فردوسیِ عباسِ پهلوان ( با فردوسی ِ دوران سردبیری احمدِ شاملو و بعدها محمودِ عنایت اشتباه نشود ) منتشر می شدند و درآنزمان ، براهنی ( همراه با کیومرث منشی زاده و … ) معروف به جنجال برانگیزانِ ادبیاتِ کوچه و بازاری ( درست مثلِ سینمایِ کوچه و بازاری = فیلمفارسی ) بودند و عده ای هم اورا مالیخولیائی می دانستند – که گناهِ این نظراتشان به کمرِ خودشان !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)