” منِ ” آقايِ براهني ، چيز تازه اي نيست . و اكثرِ اين ” من ” ها در فردوسيِ عباسِ پهلوان ( با فردوسي ِ دوران سردبيري احمدِ شاملو و بعدها محمودِ عنايت اشتباه نشود ) منتشر مي شدند و درآنزمان ، براهني ( همراه با كيومرث منشي زاده و … ) معروف به جنجال برانگيزانِ ادبياتِ كوچه و بازاري ( درست مثلِ سينمايِ كوچه و بازاري = فيلمفارسي ) بودند و عده اي هم اورا ماليخوليائي مي دانستند – كه گناهِ اين نظراتشان به كمرِ خودشان !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)