ماجراها و رسوائی ها تلمبار شده / جنجالی از وقايع و اتفاقات / روز محو  می شود .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)