صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

[dk_points]

آخرین مطالب :

شوخی تاریخ!

هفده سال پس از واقعه تراژیک و سرنوشت ساز ۱۱سپتامبر!

کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!

اوباما،ترامپ و فرافکنی بحران!

رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی

مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴!


انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از تحریم‌های دولت آمریکا

رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی

پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن

از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها، و فراینددرهم شکستن اقتداررژیم!

تحریم ها، اعتراضات و بدیل ها:

پیشنهادترامپ، سه ضلع اصلی بحران سیاسی، و عقب نشینی محتمل؟


نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!

به مناسبت دیدارترامپ و پوتین: ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!

«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!

نوستالژی لبیرال دموکراسی مقید به مصالحه و سازش!


دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!

در آستانه دیدارترامپ و اون: دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟

نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!


مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!

وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش از یک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد!

معنای عروج مقتداصدر!


نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!


به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!

گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!

چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!


دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.