صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه!

سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک!

تحلیلی از دو رویدادمهم: حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون! چه خبراست؟! و نگاهی به اهداف گسترش حملات اسرائیل

نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!


تله دوگانه کاذب «شوراهای سراسری و مجلس مؤسسان»!


چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»

نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال های پشت آن!


سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!


خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی!


شکار جاسوسان یا نمایش اقتدار کاذب؟


توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!


دل پیچه‌های یک بحران!


دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا


آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه‌ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟

پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن*


به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی: نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!

از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟

آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!

سرمایه داری و بحران زیست محیطی، پیش خورکردن آینده و عاملیت نسل های جدید!

پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!

طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!


به بهانه استعفاء و بازگشت ظریف: بحران در فرایندبازتولیدقدرت!

نگاهی به ببانیه اخیررضاپهلوی: «هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟


نه یک نبرد که گستراندن و تکثیر نبردها! (نه یک هفت تپه بلکه هفت تپه ها)

بحران ونزوئلا و فرجام ناگزیرمدل سوسیالیسم سازی از بالا

وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود!


ظهورفوکویامای دوم و این بار از نوع آسیائی!

نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟

کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها

آنتونیونگری* و حلقه مفقوده تحلیل؟

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.