صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :

نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا، پی آمدها و چشم اندازبحران سرمایه داری؟

شکاف بین حوزه و خامنه ای و مهره هایش؛ زمین لرزه ای در ارکان قدرت!

با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟

قدرت بحران و بحران قدرت! به مناسب قتل فجیع جمال خاشقجی و بحرانی که در جهان برانگیخته است

جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!

افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟

تغییرشیفت «گفتاردرمانی» به «امیددرمانی» بیانگراوج فقرو تباهی سیاست در نزدروحانی است!

حکم دیوان کیفری لاهه به سودایران، و موفقیت های ناپایدار!

تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷!

واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان!

سخنرانی روحانی در مجمع سازمان ملل بر چه پایه ای کوک شده بود؟!

شوخی تاریخ!

هفده سال پس از واقعه تراژیک و سرنوشت ساز ۱۱سپتامبر!

کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!

اوباما،ترامپ و فرافکنی بحران!

رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی

مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴!


انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از تحریم‌های دولت آمریکا

رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی

پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن

از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها، و فراینددرهم شکستن اقتداررژیم!

تحریم ها، اعتراضات و بدیل ها:

پیشنهادترامپ، سه ضلع اصلی بحران سیاسی، و عقب نشینی محتمل؟


نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!

به مناسبت دیدارترامپ و پوتین: ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!

«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!

نوستالژی لبیرال دموکراسی مقید به مصالحه و سازش!


دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.