صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

آخرین مطالب :


حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز و پوسیدگی رژیم!


جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!


آگامبن، و دامگه دوگانه کاذب جهان آنالوگ و دیجیتال


ترامپ انجیل بدست علیه معترضین خط و نشان می‌کشد: پایان بحران یا شروعی تازه برای آن!


پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن!

بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی!


کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی

پیرامون وضعیت اضطراری و چهارگزاره برون رفت مرتبط با آن!

مفسربی بی سی: تحلیل سیاسی یا سرگردانی سیاسی؟


سه‌شنبه بزرگ!


دولت‌های خودکامه و هوشمند نوین!


شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران و نقش فاجعه‌بار رژیم


ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»


تحریم «انتخابات» و تلخکامی فرخ نگهدار!


«حلال زادگی» شاخص تمدن بزرگ اسلامی!


پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن!


تنور سرد نمایش انتخاباتی رژیم و رویکرد تحریم گسترده آن دو سر یک معادله واحد!


برگزیت: پایان بحران یا آغازی تازه در آن؟


پیرامون نمایش «معامله قرن» وقتی نمایش و بازنمائی جایگزیندواقعیت می‌شود!


دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده!

صدا و سیما

«کودتای» رئیس قوه قضائیه برای بسط انحصار صدا و سیما به عرصه مجازی و پی نوشت روحانی!


آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟


گزارش آکسفام از بحران‌ها و تبعیض‌های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه‌داران گوش شنوائی برای آن یافت نمی‌شود!


به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت!


قاسم سلیمانی و تولدیک امامزاده جدید؟!


معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!

شخصیت سازی و تلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش‌ها!


سخنی پیرامون صورت‌بندی عمومی جنبش و نقش «طبقه متوسط»


امان از« دازاین» انسان ها!


یادداشت پنجم و یک جمع بندی از هفت روزی که ایران را تکان داد!

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.