صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

آخرین مطالب :

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخملباف بر دوصندلی مقابل هم بوجودآورد!


چهلمین سالگرد انقلاب بهمن در سه پرده!

در اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان

عقب نشینی های مهندسی شده؟

نگاهی به چهاررویکرد و چندنکته!

بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)

اولین عقب نشینی؟

و این بار فاضلاب خواب ها!

نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!- بخش اول

پیش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟

چرا ترامپ ،اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟

ترامپ و زلزله سیاسی!

پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!

رویکردتازه و خطرناک”حکومت اسلامی!

حق تعیین سرنوشت، رویکردسوم و نقددو رویکرددیگر در یک گفتگوی کتبی*

خامنه ای و نعل وارونه زدن

انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!


آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل از طوفان؟

به بهانه عذزخواهی مزورانه دولت اسپانیا از کاتالان ها!

سودای جدیدخامنه ای!

حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟


همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!


پشت پرده مذاکره برای رفع حصر چه می گذرد؟


آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟


گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷


انقلاب اسلامی و محلل هایش!


خامنه ای و داستان بامزه امیرکبیرهای نظام!

جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها

اعتصاب کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم


وعده‌های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرز نشست!

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.