صفحه‌ی ویژه‌ی

تقی روزبه

آخرین مطالب :

«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!

نوستالژی لبیرال دموکراسی مقید به مصالحه و سازش!


دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!

در آستانه دیدارترامپ و اون: دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟

نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!


مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!

وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش از یک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد!

معنای عروج مقتداصدر!


نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!


به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!

گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!

چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!


دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!

سفسطه یا یک گزاره علمی؟!

برند«چپ» و نشست کلن!

آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی!

برکناری«روبات کارگر»، و ضرورت اتحادکارگران و «روبات های کارگر»!


به پاس احترام به اندیشمندی که تا دم مرگش دمی فارغ از دغدغه انسان و حفظ تمدن او نیاسود!

کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»!

جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!

احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟!

تلاش ناشیانه بی بی سی در گفتمان سازی!

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخملباف بر دوصندلی مقابل هم بوجودآورد!


چهلمین سالگرد انقلاب بهمن در سه پرده!

در اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان

عقب نشینی های مهندسی شده؟

نگاهی به چهاررویکرد و چندنکته!

آخرین نظرات توسط نویسنده تقی روزبه

    نطری یافت نشد.