اولا وقتی در انتزاع، بطورکلی اصول را از چگونگی پیشبرد و تحقق آن جداکرده و به یک مفهوم بی‌یال و دم اشکمی تبدیل می کند که در آن اقدام اسرائیل به لحاظ اصولی موجه تلقی می شود. و دوم وقتی از مشروط بودن آن اصل به چنداصل دیگر در پیشبرد‌آن سخن می گوید که خودناقض اصل نخستین اوست. یعنی از مشروط شدن اصل واکنش دفاع از خود به اصولی چون اصل تناسب مجازات، اصل عدم‌آسیب رساندن به غیرنظامیان وگشودن مسیرصلح سخن می گوید. و این در حالی است که درست همین اصول مشروط کننده «حق دفاع از خود» در این واکنش دولت اسرائیل نقض می شود. البته اگر سابقه یهودی ستیزی در آلمان را در نظربگیریم شاید این نوع واکنش‌های دوپهلوی هابرماس قابل درک باشد اما نه قابل قبول. ولی واقعیت آن است که آیا بهترنیست که برای مقابله با نژادپرستی و یا یهودی ستیزی نخست بین رفتاردولت راست کیش اسرائیل و یهودیان (داخل و خارج ) تفکیک و تفاوت قائل شد و دوم با محکوم کردن صریح واکنش مهارگسیخته و نسل کشی اسرائیل و عدول از اصل تناسب جلوی یهودی ستیزی را گرفت. بدون آن‌ها دشوار بتوان جلوی یهودستیزی را گرفت. اکنون واقعیت آن است که بحران فلسطین و اسرائیل در سطح جهان کمانه کرده و حتی بلوک دولت‌های غرب و حامیان پروپاقرص اسرائیل را دچار آشفتگی کرده است. چه در خودآمریکا و چه در کاناد و و بیش ازهمه در انگلستان و فرانسه. آن‌‌چه که شاهدش هستیم احتمالا درهم شکستن یکسان انگاری انتقادبه‌دولت اسرائیل و «یهودیان حامی» با یهودستیزی است. این یکسان انگاری دیرینه است که چه در اروپا و چه در آمریکا و یا کانادا دارد بزیرسوال می رود. آخرین سخنان ترودو ازهمین حکایت دارد. البته پیش فرض این یادداشت کوچک به معنی مصون داشتن حماس و عملکرد و رویکرد و مواضع‌آن و حامیانش از جمله حکومت اسلامی نیست که هیچ ربطی، مگر مصادره آن، به حق تعیین سرنوشت فلسطیننی ها و گشودن مسیررهائی آن ندارند…
هابرماس:

یورگن هابرماس، شاخص‌‌ترین چهره فلسفی معاصر آلمان روز دوشنبه، ۱۴ نوامبر، در بیانیه‌ای با اشاره به بحث‌های گسترده و داغی که در باره درگیری‌های کنونی در غزه در آلمان درگرفته تأکید کرد که نقطه‌ نظرات متضاد در این بحث‌ها نباید برخی اصول را به چالش بکشند و مورد مناقشه قرار دهند، اصولی که از نظر هابرماس و سه امضاکننده دیگر بیانیه، “مبنای همبستگی به درستی فهم‌شده با اسرائیل و یهودیان در آلمان هستند”.

در بیانیه یادشده که هابرماس همراه با دو کارشناس سرشناس در رشته علوم سیاسی و یک حقوقدان صاحب‌نام منتشر کرده با اشاره به “قتل عام حماس در روز ۷ اکتبر که با نیت محو زندگی یهودیان انجام شد” گفته می‌شود که عملیات ارتش اسرائیل علیه این اقدامات تروریستی به لحاظ اصولی موجه است، ولی راهبر این عملیات باید باید اصل تناسب، اجتناب از کشتن غیرنظامیان و پیشبرد جنگ با ملاحظه دستیابی به صلح در آینده باشد.

در بیانیه سپس گفته می‌شود که «با وجود تمام نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت فلسطینیان در درگیری‌های جاری، نسبت دادن نسل‌کشی به عملیات اسرائیل معیارهای قضاوت را به نابودی می‌کشد.»

“یهودی‌ستیزی قابل تحمل نیست”

نویسندگان بیانیه سپس تأکید کرده‌اند که عملیات اسرائیل ابدا توجیه‌گر حملات و فضای ضدیهودی، به‌خصوص در آلمان، نیست. آنها نوشته‌اند: «قابل تحمل نیست که یهودیان در آلمان بار دیگر در معرض تهدیدهای جانی و بدنی قرار گیرند و از خشونت فیزیکی در خیابانها بترسند. تصویر دموکراتیک جمهوری فدرال از خود، که مبتنی بر ملزومات مربوط به احترام به کرامت انسانی است، با فرهنگی سیاسی مرتبط است که با توجه به جنایات گسترده دوران حکومت نازی، دفاع و پاسداری از هستی یهودیان و حق موجودیت اسرائیل از عناصر اصلی آن است.»

بیانیه هابرماس و سه چهره علمی و حقوقی دیگر در انتها تصریح می‌کند که «حقوق اساسی همه در مورد آزادی و مصونیت از تعرض جسمانی و همچنین حراست در برابر آزار و افتراهای نژادپرستانه تفکیک‌ناپذیر هستند و در مورد همه به طور مساوی اعمال می‌شود.». آنها زنهار داده‌اند که کسانی هم که در آلمان “احساسات و عقاید یهودی‌ستیزانه  را در پشت انواع توجیهات و بهانه‌ها پرورش داده‌اند و حالا فرصتی برای ابراز بی‌مانع آن می‌بینند نیز باید به این اصل پایبند بمانند.»  دویچه‌وله

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)