صفحه‌ی ویژه‌ی

majidhakki

آخرین مطالب :


قلعە استقامت

قتل عام قارنە قلاتان

۲۸ مرداد روزی کە کردها “کافر” اعلام شدند


دور نمای استقلال کردستان

آخرین نظرات توسط نویسنده majidhakki

    نطری یافت نشد.