صفحه‌ی ویژه‌ی

mahmoud khademi

آخرین مطالب :


نوار سخنان منتظری ؛ سندی انکار ناپذیر برای دادخواهی شهیدان


فایل صوتی منتظری؛ افشای فتوایِ دروغینِ ولی فقیهِ بنیانگذار

نوار گفتگوی منتظری ؛ خمینی در کانونِ داوری مردم خشمگین

ترس رژیم از قیام ارتش میلیونی بیکاران ؛ واقعی یا توهم ؟! « بخش پایانی »

ترسِ رژیم از قیام ارتش میلیونی بیکاران ؛ واقعی یا توهم ؟! « بخش اول »


اصلاح طلبی و اعتدال ؛ مانع توسعه و رادیکالیزه شدن جنبش « بخش پایانی »

اصلاح طلبی ؛ مانع جدی توسعه و رادیکالیزه شدن جنبش اعتراضی « بخش اول »

” اقتصاد مقاومتی ” ؛ واکنشی سیاسی و نه اقتصادی

برجام ؛ دو راهی مرگبارِ تسلیم یا تحریم « بخش دوم ؛ پایانی »

برجام ؛ دو راهی مرگبارِ تسلیم یا تحریم « بخش اول »

پسا انتخابات ؛ ریزش و تشتت در اردوی ولی فقیه « بخش پایانی »

پسا انتخابات ؛ ریزش و تشتت در اردوی ولی فقیه « بخش دوم »

پسا انتخابات ؛ ریزش و تشتت در اردوی ولی فقیه « بخش اول »


منشاء زن ستیزی رژیم ؛ سیاسی شدن مفاهیم دینی و اخلاقی !!


بعد از برجام ؛ ممکن است شرایط بدتر هم بشود !!


انتخابات اسفند ؛ جراحی در درونی ترین و بالاترین نهادهای نظام « بخش سوم و پایانی»

انتخابات اسفند ؛ جراحی در درونی ترین و بالاترین نهادهای نظام « بخش دوم »

انتخابات اسفند ؛ جراحی در درونی ترین و بالاترین نهادهای نظام « بخش اول »

جوک گوئی ؛ ابزاری برای بیان نارسائی های اجتماعی و سیاسی


انحطاط اخلاقی جامعه و زوال همدلی و همبستگی ملی « بخش پایانی »

انحطاط اخلاقی جامعه و زوال همدلی و همبستگی ملی

حمله موشکی به لیبرتی ؛ جنایتی آشکار

گسترش فحشاء ؛ فروپاشی و زوال اخلاقی جامعه « بخش دوم ؛ پایانی »

گسترش فحشاء ؛ فروپاشی و زوال اخلاقی جامعه « بخش اول »

انتخابات مجلس و خبرگان ؛ لشگر آرایی باندها « بخش سوم ؛ پایانی »

انتخابات مجلس و خبرگان ؛ لشگر آرایی باندها « بخش دوم »

انتخابات مجلس و خبرگان ؛ لشگر آرایی باند « بخش اول »

دوران پسا توافق ؛ وقت بر خاستن است « بخش دوم و پایانی »

دوران پسا توافق ؛ وقت بر خاستن است « بخش دوم و پایانی »

دوران پسا توافق ؛ وقت بر خاستن است « بخش اول »

آخرین نظرات توسط نویسنده mahmoud khademi

    نطری یافت نشد.