روز ۵ شنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ ؛ قرارگاه مجاهدین ( کمپ لیبرتی ) در عراق هدف حمله ؛ ۸۰ موشک از انواع مختلف قرار گرفت و موجب شهادت ۲۳ مجاهد خلق گردید . روشن است که این حمله ؛ آنهم در این ابعاد که به قصد کشتار وسیعی صورت گرفته با دستور و درخواست رژیم ایران ــ رژیمی که با خطر قیام و شورش همگانی مواجه است ــ از دولت عراق صورت گرفته است .
این دومین حمله به قرارگاه مجاهدین ــ کمپ لیبرتی در عراق ــ در دولت اعتدال و تدبیر شیخ حسن روحانی است ؛ کسی که با وعده آزادی و امنیت بر سر کار آمد . حمله ای جنایتکارانه که سلسله جنبان آن رژیم پلید آخوندی است .
حمله ای ددمنشانه که از راه دور و در غیاب هر گونه حفاظ امنیتی صورت گرفته است . حمله به افراد بی سلاح و بی دفاع ــ که در کمپ لیبرتی محصور می باشند ــ ؛ نه تنها نشانه هیچ قدرت و اقتداری نیست ؛ بلکه ترس و وحشت عاملین این جنایت بزدلانه را ؛ از آینده تیره و تاری که در انتظارشان نشسته است را نشان میدهد .
حمله این بار به کمپ لیبرتی همچون حمله های گذشته ؛ کاملا” طبیعی است . رژیم در محاصره انواع بحرانهای سیاسی ؛ اقتصادی و اجتماعی گرفتار آمده است . بخصوص در دوران پس از زهر خوران اتمی قرار دارد که ؛ بعلت بی اعتباری ولی فقیه ؛ کنترل و مدیریت آنچنانی بر جنگ درونی هر دم فزاینده باندها وجود ندارد و بعلاوه خطر قیام و شورش مردم جان به لب رسیده ؛ خواب راحت از دیدگان سردمداران رژیم در ربوده است .
در چنین شرایطی منطقا” باید آنها ؛ خطر تنها دشمن سازمان یافته ؛ متشکل و نیرومندِ سرنگونی طلب را ؛ برای ادامه حیات ننگین خود جدی بگیرند و محل استقرار این نیرو را ؛ توسط مزدوران اش ــ در عراق ــ هدف حمله موشکی قرار دهند .
بنابراین حمله های مکرر به اشرف در گذشته و اکنون به لیبرتی یک پیام بیشتر ندارد و آنهم اینکه ؛ هنوز تنها مجاهدین مایه تشویش اذهان آخوندها هستند . یعنی چه خوشمان بیاید و چه نه ؛ مجاهدین صورت مسئله انقلاب فردای ایران میباشند و یاید حریم و حرمت آنها را نگهداریم . پس باید همگی ضمن افشاء و محکوم کردن این حمله ؛ از سازمانها و ارگانهای حقوق بشر بین المللی بخواهیم برای جلوگیری از تکرار این گونه جنایات ؛ تدابیر لازم را اتخاذ نماید .
ضمن ابراز تسلیت و همدردی با مجاهدین و اعضاء شورای ملی مقاومت ؛ شور و شوق رهائیِ ملی را ؛ در دلهایمان زنده نگه بداریم و مطمئن باشیم که خون پاک این شهدا همچون خونهای بی شماری که توسط این رژیم طی این سالها بر زمین ریخته شده است به هدر نخواهد رفت و درخت انقلاب را تنومندتر خواهد کرد .

۳۰.۱۰.۲۰۱۵ ( ۸ آبان ۱۳۹۴ )
arezo1953@yahoo.de

Jpeg

Jpeg

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)