نتایج و پیامدهای انتخابات ۷ اسفند
محمود خادمی
بخش نخست مقاله به موقعیت باندها و جناحهای رژیم بعد از نمایش انتخابات اختصاص داشت . در این بخش به شکست خفت بار ولی فقیه و متقابلا” بالا کشیدن رفسنجانی در تعادل قوای دو باند اصلی رژیم ؛ اشاره کردم و در محور مربوط به اصلاح طلبان ؛ به جانِ دوباره گرفتن این دار و دستهِ رو به موت و همچنین در باره بی پرنسبی و بی مرزی و همدستی و همکاسه شدن آنان با کسانی که سابقه ای سیاه در کشتار و سرکوب آزادیخواهان داشته اند توضیح دادم و اکنون ….. آدامه مقاله

یکم ــ تشدید جنگ و دعوای درونی نظام :
دعواهای درونی باندهای رژیم سرانجام در بدترین حالت ؛ بیرونی شد . کلیت رژیم در بزنگاه رقابتهای انتخاباتی دیگر نمی توانستند بیش از این ؛ بر جنگ و دعوای باندها سرپوش بگذارند یا با چراغ خاموش آن را دامه دهند . خامنه ای بعد از انتخابات ؛ دیگر نه در جایگاه رهبری کل نظام ــ فرا جناحی ــ ؛ بلکه در جایگاه رهبر مخالفان و منتقدان دولت روحانی و همچنین مخالفان هاشمی رفسنجانی رئیس یکی از مهمترین نهادهای نظام ولایت فقیه ــ مجمع تشخیص مصلحت نظام ــ ؛ قرار گرفت و متقابلا” رفسنجانی و روحانی یعد از پیروزی انتخاباتی برای سهم خواهی بیشتر ؛ دیگر نه در جایگاه کارگزاران نهادهای گوش بفرمان و تحت امر ولی فقیه بلکه در جایگاه رهبری باندی که مخالف و تضعیف کننده نظام مبتنی بر ولایت فقیه ؛ عمل میکنند .
یعنی اگر چه خامنه ای به لحاظ حقوقی نتایج انتخابات را پذیرفته و از آن ظاهرا” ابراز رضایت کرده است ؛ اما در عمل از نتایج انتخابات ناخشنود است و سعی در مقابله و کارشکنی با آن را دارد . خامنه ای در اولین سخنرانی بعد از اعلام نتایج انتخابات از عملکرد شورای نگهبان در قلع و قمع نامزدهای انتخابات پشتیبانی کرد و به منتقدان شورا ــ باند رفسنجانی و روحانی ــ حمله کرد و حذف یزدی و مصباح را باعث خسارت به نظام دانست .
بعد از شکست سنگین ولی فقیه و باندش در نمایش انتخابات ؛ اکنون خامنه ای در تلاش برای حفظ موقعیت اش ؛ مهره های وابسته به خود را برای حمله و هجوم به رفسنجانی و روحانی بسیج کرده است و متقابلا” رفسنجانی و روحانی که بعد از انتخابات در موقعیت بهتر و بالاتری نسبت به گذشته قرار دارند ؛ به یارکشی در حوزه ها و در هرم بالای قدرت و جذب افراد ریزشی اصولگرایان که بعد از شکست سنگین دار و دسته خامنه ای ؛ نفع خود را در نزدیک شدن و پیوستن به اردوی رفسنجانی می یابند ؛ ادامه میدهند .
باند رقیب ــ دار و دسته اصولگرایان ــ بدستور خامنه ای ؛ موج فشار و حملات خود علیه رفسنجانی را شدت بخشیده اند . رسانه های حکومتی و رسانه های باند خامنه ای با افشای اهداف سفرهای استانی رفسنجانی و حسن خمینی ؛ میگویند آنها بخاطر تعیین ترکیب هیئت رئیسه مجلس خبرگان ؛ اقدام باین سفرها کرده اند . تقوی حسینی نماینده مجلس از باند ولی فقیه ؛ با اشاره به اقدامات باند رفسنجانی و نقش شبکه های اجتماعی در پیروزی آنها ؛ برای زمینه سازی فشارِ قضائی بآنها میگوید ” ما اسنادی داریم که نشان میدهد فعالیتهای شبکه های اجتماعی ؛ توسط امریکائیها برنامه ریزی شده است ” .
دو عضو مجلس رژیم هم خواهان شناسائی و برخورد قضائیه با کسانی شدند که در جریان انتخابات ۷ اسفند ؛ چهره های انقلابی این باند را تخریب کردند . کریمی قدوسی عضو دیگر مجلس نیز گفت ” دشمنان میخواهند تا مطامع شان را در فضای استحاله و چالش برای خامنه ای پیگیری کنند . در این زمینه باز هم رفسنجانی به یکی از میدان داران تبدیل شده است ” . وی در ادامه صحبت های خود از صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضائی رژیم خواست که به صحنه آمده و با عناصر کلیدی شبکهِ تخریب ؛ برخورد کند .
بیانیه اجلاس خبرگان که بعد از اعلام نتایج انتخابات در ۱۹ اسفند صادر شد در دفاع از هژمونی خامنه ای به باند رقیب ــ رفسنجانی ؛ روحانی ــ یاد آوری کرد و هشدار داد که هنوز هم ” سخن ولی امر فصل الخطاب منازعات است ” .
پاسدار محسن رضائی فرمانده قدیم سپاه پاسداران هم بعد از انتخابات گفت ” جنگ امروزما از دروازه های دمشق آغاز شده و تا کوچه ها و خیابانهای تهران ادامه دارد . آنجا نبرد است و اینجا مقاومت . به نقاط حساس عبور از خطهای خطرناک رسیده ایم و دیگر روز گذران کردن زندگی نیست و باید در همه حال آماده باشیم ” .
یکی دیگر از سرکردگان نظامی هم نسبت به خطری که بعد از انتخایات از جانب باند رفسنجانی کل نظام را تهدید میکند ؛ هشدار میدهد و میگوید ” برخی عوامل داخلی تهدید و خطر اصلی برای (نظام ) هستند . دشمن امروز از هر طریقی سعی در ضربه وارد کردن به نظام را دارد و برای رسیدن به اهداف خودش جنگ نرم را آغاز کرده است ” .
خود خامنه ای هم در پیام بعد از انتخابات خود ؛ مسیر جنگ قدرت درونی رژیم را مشخص کرد و علیرغم شکست سنگین از رفسنجانی ؛ با اشاره به خط باند رفسنجانی ـ روحانی که تعامل و نزدیکی با امریکا و غرب است ؛ آن را نفی کرد و گفت ” پیشرفت ؛ به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست ” وی در ادامه همین سخنرانی گفت ” ترجیح منافع ملی بر خواسته های شخصی و جناحی ؛ ایستادگی شجاعانه در دخالتهای بیگانه و واکنش انقلابی به نقشه بدخواهان و خائنان باید سر لوحه کارشان باشد ” .
متقابلا رفسنجانی و روحانی بعد از انتخابات با اتکاء به شکست سختی که به خامنه ای و باندش وارد آمده ؛ شدت تهاجم علیه ولی فقیه و باندش را بطور چشمگیری نسبت به قبل از انتخابات افزایش دادند . رفسنجانی در ۲۶ اسفند در سخنانی با منتخبان استان یزد در مجلس دهم ؛ نقشه مسیر خود و جنگش با ولی فقیه را شرح داد و ” ایجاد تردید برای سرمایه گذاری خارجی در ایران و منفی بافیهای تریبونهای رسمی را مانع اصلی در مسیر رونق اقتصادی ” ؛ معرفی کرد .
اما پیامهای نوروزی ولی فقیه ؛ رفسنجانی و روحانی ابعاد جدیدی از جنگ قدرت میان سران نظام را بر ملاء میکند و نشان میدهد که جنگ ” هژمونی ” در نظام بسار بالا گرفته است . پیام سال نو رهبران کشورها برای مردم خود و دیگر کشورها ؛ معمولا” به صلح و دوستی و امید برای زندگی بهتر و …. برای مردم کشور خود و دیگر کشورها اختصاص دارد ؛ اما پیام سران و مسئولان نظام استبداد دینی سراسر فریبکاری ؛ کینه کشی علیه یکدیگر و زدن زیر آب یکدیگر در داخل و جنگ ؛ دشمنی و بحران آفرینی در خارج از ایران است .
هاشمی رفسنجانی حساب شده ؛ با پیشدستی بر ولی فقیه در ارسال پیام نوروزی برای مردم ؛ با شدیدترین تهاجمات به خامنه ای ؛ شکست مفتضحانه او در انتخابات را بر سرش کوبید و مردم را به بخاطر ” روی برگرداندن معنا دار و …. از جاهلان افراطی در انتخابات ۹۴ ” ؛ مورد ستایش قرار داد و خطاب به آنان گفت :
” سال ۹۴ سال شما بود که هم با برجام بدنیا گفتید در پی تعامل هستید و از جنگ گریزانید و هم با رأی خود نشان دادید که روحانیت بی مردم همچون پر کاهی حتی توان حفظ خود را هم ندارد ” . به نظر میرسد رفسنجانی با پیشدستی گرفتن بر خامنه ای در ارسال پیام نوروزی ؛ نمی خواهد هیچ فرصتی برای عقب راندن خامنه ای و گرفتن سهم خود از قدرت را ؛ از دست بدهد .
باینترتیب هاشمی رفسنجانی با درز گرفتن فریبکارانه نقش خود در همه جنایات و فسادهای جمهوری اسلامی ؛ با رندی تمام خود را با مردم در یک جبهه قرار داد و تزلزل بی سابقه خامنه ای را با تشبیه او به پر کاه به رخ او کشید . یعنی رفسنجانی با پر کاه خواندن روحانیت ؛ خامنه ای و روحانیت وابسته باو را هدف قرار داد .
اما در باره رابطه ولی فقیه و رئیس جمهورش حسن روحانی ؛ هم باید گفت . همه رئیس جمهورهای دوره رهبری خامنه ای ( رفسنجانی ؛ محمد خاتمی و حتی احمدی نژاد ) ؛ بدون استثنا طی دوران ریاست جمهوری خود با خامنه ای مشکل داشته اند . اما اختلافات و تقابلهای خامنه ای با رئیس جمهورهای دوره های گذشته معمولا” در دوره دوم ریاست جمهوری شان شدت می گرفت . اما در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی از همان سال اول شروع و اکنون در نیمه دوران اول و بعد از انتخابات باوج خود رسیده است .
حسن روحانی در ۱۱ اسفند ۹۴ یعنی ۴ روز بعد ازانتخابات ؛ گفت ” در سال ۹۲ مردم با صدای رسا بدنیا گفتند ما اعتدال را می خواهیم و نه افراط را و با صدای بلند گفتند ما تعامل با جهان را میخواهیم و نه تقابل را و با صدای بلند گفتند میخواهیم مشکلاتمان را با دنیا با منطق و استدلال و پشت میز مذاکره حل و فصل کنیم . اگر کسانی هنوز فکر میکنند کشور باید در تقابل با دیگران باشد ؛ هنوز پیام سال ۹۲ را با تأخیر دوساله هم دریافت نکرده اند ” .
وی بعد از انتخابات ۷ اسفند هم ؛ خامنه ای شکست خورده را به تقسیم قدرت تحت عنوان ” برجام دو ” فرا خواند و گفت ” ما نیاز بیک اقدام جامع مشترک ملی برای وحدت ؛ اتحاد و برابری و برای قدرت ملی داریم ” .
حسن روحانی با تکیه بر پیروزیهای بدست آمده در تهران به ولی فقیه و باندش گوشزد کرد ” شیوه حکمرانی را مردم مشخص میکنند … در مواردی که در سیاست داخلی یا در سیاست خارجی نظرات متفاوتی وجود دارد ؛ این آرای مردم است که راه صحیح و درست را برای کشور مشخص میکند ” . روحانی با این حرف ؛ بطور صریح و روشن هژمونی خامنه ای را زیر سوأل برده و سهم خواهی خودش را با توجیه خواست مردم از ولی فقیه طلب کرد .
او در پیام نوروزی اش نیز رو در روی خامنه ای بر ضرورت اجرای برجام ۲ در امور خارجی ؛ منطقه ایی و داخلی تأکید کرد و با برخ کشیدن شکست باند ولی فقیه در انتخابات گفت ” مردم برجام دو را در ۷ اسفند سال گذشته کلید زدند . برجام ۲ همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است . امیدوارم با تعامل سازنده با جهان بتوانیم در مسیر رونق ؛ تلاش و رشد و فعالیت اقتصادی قرار بگیریم ” .
خامنه ای هم روز یکشنبه اول فروردین چنذ ساعت بعد از پیام روحانی در سخنرانی مشهد با تمسخر ؛ ایده ” برجام دو ” را که روحانی در پیام نوروزی گفته بود ؛ رد کرد و به صراحت گفت این ایده و نظر دشمن است و روحانی را کسی معرفی کرد که طرح دشمن را به افکار عمومی جامعه ؛ تزریق میکند . یعنی خامنه ای این بار هم با رئیس جمهور نظامش که در پیام نوروزی اش بر ” برجام ۲ ” تأکید کرده بود ؛ به مقابله برخاست . خامنه ای گفت :
” …… برجام دو و سه خط دیکته شده امریکا علیه امنیت و بقای رژیم است ” وی در ادامه با تمسخر درخواست روحانی افزود ” اینها میگویند برجام دیگری در قضایای منطقه ؛ برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور ؛ برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذالک بایستی بوجود بیاید ؛ تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم ” .
خامنه ای وحشتزده از پیامدهای سیاست های مورد نظر باند رفسنجانی و روحانی گفت ؛ ادامه عقب نشینی ها ممکن است به انهدام سپاه پاسداران ؛ شورای نگهبان و نیروی تروریستی قدس و در نهایت برباد رفتن کل نظام ؛ منجر شود . خامنه ای در این پیام گفت :
” قضیه خیلی بالاتر است . توجه کنید بگذارید ما مطلب را عرض کنیم . تدریجا” موضوع را به این خواهند کشاند که اصلا” نیروی قدس چرا تشکیل شده است ؛ سپاه پاسداران چرا تشکیل شده ؛ چرا باید سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی چرا باید با اسلام تطبیق داده شود ؛ باینجاها میرسه مطلب ” .
علیرغم حمله شدید اللحن خامنه ای به حسن روحانی ؛ وی در جواب خامنه ای که در پیام نوروزی اش راه مقابله با بحرانهای اقتصادی و تحریمهای غرب و امریکا را اقتصادی مقاومتی معرفی کرده بود گفت چنین نیست و ” …….. اقتصاد مقاومتی بدون تعامل سازنده با دنیا شدنی نیست …… تقویت وتوسعه مناطق آزاد اقتصادی کشور برای جلب سرمایه ها و تکنولوژیهای خارجی نقشی حیاتی در موفقیت سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا میکند ” .
و اما شهریار زرشناس یکی از مهره های باند خامنه ای ــ که تحت عنوان استاد دانشگاه از او نام برده شده است ــ از مشکل اصلی ولی فقیه ؛ یعنی ترس از تکرار قیام ۸۸ را رونمائی کرد و با ابراز وحشت از مواضع و نظرات باند هاشمی و روحانی ؛ در یک سخنرانی در دانشگاه تهران ؛ گفت ” برجام ۲ اسم رمز باج خواهی از نظام است . ( آنها ) از نتایج انتخابات مجلس تهران تلقی توان تغییر در حاکمیت را کرده اند . آشتی ملی را برای بازگرداندن جریان فتنه به فضای سیاسی کشور طرح میکنند ” .
زرشناس ادامه میدهد ” اگر جناح انقلابی ( باند خامنه ای ) پاسخی به این رفتار ندهد و طراوتی نشان ندهد و قاطعیتی به خرج ندهد و واقعا” جلوی این رفتار را نگیرد ؛ این روند باج خواهی ها از نظام و انقلاب استمرار پیدا خواهد کرد و فزاینده خواهد شد و واقعا” ممکن است موجب تحولات مهمی بشود ” .
بنابراین این درگیریها که در رآس نظام بعد از انتخابات شدت گرفته است و با محمل ” برجام دو ” و رابطه با غرب و امریکا و …. پیش مبرود در واقع جنگ بر سر تصاحب قدرت مطلقه و یا شراکت در آن و همچنین ترس از قیام مردم جان به لب رسیده میباشد . یعنی بعد از انتخابات رویاروئی میان سران و سردمداران نظام در مورد مهمترین موضوع در رآس نظام یعنی ؛ تعیین ” فصل الخطاب ” و هژمونی هم شدت گرفته و هم علنی تر شده است . بهمین خاطر است که محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان و اخراجی خبرگان بعدی ؛ میگوید ” یکی از حساسترین وظایف مجلس خبرگان ؛ مراقبت ( کند ) که هویت ولی فقیه تغییر نکند ” .
آیت الله یزدی برای اینکه ابهامی ایجاد نکند ؛ معنای هویت ولی فقیه را ؛ هم اینگونه توضیح میدهد . یعنی ” طبیعت سیستم حاکمیت فقیه ” یا بعبارتی بر اساس آنچه که در کتابهای خمینی و ادبیات نظام بکار میرود ” سلطنت مطلقه فقیه ” .
این دغدغه اصلی سران و سردمداران باند ولی فقیه بخصوص بعد از انتخابات ۷ اسفند است . آنها همانطور که به مطبوعات و سایتها و ……. سرایت میکنند ؛ معتقدند ” عزم اکبر هاشمی رفسنجانی این بار پس از انتخابات ۷ اسفند برای ساختار شکنی در نظام جدی است و دلیل آن را باید در اهداف سیاسی خطرناک او جست ( روزنامه وطن امروز ۱۹ اسفند ) ” . آنها برای اثبات حرف خود به اظهارات رفسنجانی بعد از انتخابات که گفته است ” شاید همین الان بعضی از اصول قانون اساسی با توجه به تجربه ها نیاز باصلاح داشته باشد ” ؛ اشاره میکنند . بخصوص که رفسنجانی قبلا” هم مکررا” از شورائی شدن ولی فقیه صحبت کرده است .
وحشت سران رژیم از بازخواست بزرگ مردم جان به لب رسیده ؛ این چنین سران رژیم را به جان هم انداخته و باعث شده است که این چنین به جان هم بیافتند و همدیگر را به سخره بگیرند و از ترس انفجار بزرگ باروت خشم مردم ؛ برای همدیگر شاخ و شانه بکشند . ….. ادامه دارد

۰۶.۰۳.۲۰۱۶ ( ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ )
arezo1953@yahoo.de

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com